5. december 2017

Satellitter til isovervågning

Millioner til isovervågning

Sentinel 1-satellitterne er hjørnesten i isovervågningen.
De kan se gennem både skyer, tåge og mørke. Foto: ESA
Nu går DMI, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og Harnvig Arctic & Maritime sammen for at gøre sejlads i de isfyldte farvande mere sikker og effektiv ved at levere hyppigere og mere detaljerede iskort. Innovationsfonden investerer 5 millioner kroner. i projektet.

DMI flyttede for nylig den grønlandske isovervågning fra Narsarsuaq til København, fordi satellitter gør det muligt at lave bedre overvågning og iskort end den hidtidige helikoptermetode. Men nu skal systemet forbedres med en millioninvestering.

DMI udsteder løbende iskort for udvalgte grønlandske farvande, men nye teknologiske muligheder og satellitdata åbner nu for både bedre og hyppigere isinformationer til brugerne for større områder end i dag. På sigt er ambitionen, at det skal blive verdens bedste istjeneste. Med en investering fra Innovationsfonden vil partnerne i projektet ASIP nu udnytte de enorme mænger data, som blandt andet er frit tilgængelige fra EU's Sentinel-satellitter.

 Satellitdataene skal kombineres ved brug af de nyeste metoder indenfor billedbehandling, hvor kunstig intelligens træner sig selv til at genkende is i satellitbilleder og dermed til at levere et første bud på et iskort.

- I projektet kombinerer vi forskellige typer information fra satellitter, som analyseres via en avanceret billedbehandling. Den nye metode kan levere oplysninger om havisen op til fire gange dagligt for det samme område. Det imødekommer de øgede behov hos et stigende antal brugere. Med pengene fra Innovationsfonden tager vi hul på en ny æra i is-kortlægningen, siger DMI's Matilde Brandt Kreiner, projektleder for ASIP-projektet.

De hyppigere og mere præcise oplysninger om isen bidrager ikke blot til større sejladssikkerhed. De giver også mulighed for bedre ruteplanlægning. Det reducerer udgifterne til og forbruget af brændstof, som igen gavner miljøet, men også Grønlands forsyningssikkerhed, import og eksport. Målet er, at de automatiske iskort og isprognoser bliver frit tilgængelige fra DMI, og at avancerede brugere kan købe udvidede og særligt tilpassede isprodukter.

 Det er planen, at udvalgte brugere kan få lov at teste de nye iskort fra sommeren 2019.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar