5. december 2017

Historisk fiskeriaftale

Enighed om fiskeriet i det arktiske ocean

Udenrigsminister Anders Samuelsen glæder
 sig over historisk aftale om fiskeriet i Arktis.
En international aftale om fiskeri i Arktis blev i sidste uge forhandlet på plads i Washington DC. Aftalen skal forhindre ureguleret fiskeri i det centrale arktiske ocean, som er et område på størrelse med Middelhavet (cirka 2,8 millioner kvadratkilometer).

Aftalen er forhandlet mellem de arktiske kyststater - Canada, Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland, Norge, Rusland og USA - og fem større fiskerinationer/parter - EU, Island, Japan, Kina og Sydkorea.

Der udestår fortsat et teknisk og juridisk arbejde, før aftalen kan underskrives af parterne. 

- Med denne aftale viser vi hele verden, at vi kan blive enige om at indføre regler, inden fiskeri er gået i gang, og inden en eventuel uoprettelig skade er sket på fiskebestandene. Det er rettidig omhu. Jeg er glad for, at aftalen tager højde for de arktiske kyststaters særlige interesser i området. Der har været et godt og konstruktivt samarbejde mellem Grønland, Færøerne og Danmark undervejs i forhandlingerne. Aftalen er endnu et eksempel på, at det konstruktive internationale samarbejde om Arktis giver konkrete resultater, siger udenrigminister Anders Samuelsen.

Med den juridisk bindende aftale forpligtiger parterne sig til ikke at fiske i området, før der er bedre viden om fiskebestandene. Som et led i aftalen etableres der derfor et fælles videnskabeligt forsknings- og monitoreringsprogram.

Aftalen mellem kystliniestaterne og de øvrige parter kommer ni år efter, at Canada, USA, Norge, Rusland og Kongeriget Danmark tiltrådte Ilulissat-deklarationen, som er et samarbejde mellem landene, der støder op til det arktiske ocean. et er allerede nu bebudet, at Ilulissat-deklarationen skal fejres, når den næste år fylder 10 år:

"Regeringen vil bruge 10-året for Ilulissat-erklæringen til at markere de politiske forpligtelser og udvide det praktiske samarbejde om fælles interesser ud fra ønsket om, at Arktis fortsat er kendetegnet af lavspænding og konstruktivt samarbejde", hed det, da den danske regering tidligere på året præsenterede sin udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi i juni.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar