13. december 2017

Bøvl og mangel på arbejdskraft

Ny analyse tager temperaturen på erhvervslivet i Nuuk

Det går godt i Nuuk med fuld beskæftigelse, men der
er for meget bøvl, viser ny konjuktur- og erhvervsanalyse.
Bøvl og manglende arbejdskraft hæmmer væksten i Kommuneqarfik Sermersooq. Det viser en ny erhvervsanalyse, der blev præsenteret tirsdag på et møde på rådhuset i Nuuk.

Det er Sermersooq Business Council (SBC), der har udarbejdet analysen af erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Nuuk. Det er første gang, en sådan analyse laves, og SBC har nu overdraget resultaterne til Kommuneqarfik Sermersooq, der vil bruge konklusionerne i det daglige arbejde med at skabe grobund for vækst i kommunen.

Analysen er baseret på spørgeskemaer udfyldt af 191 virksomheder i Nuuk, hvilket svarer til 16,3 procent af byens virksomheder. Spørgeskemaerne er efterfølende blevet fulgt op med interviews med en række virksomhedsledere. Virksomhederne har blandt andet svaret på spørgsmål som: Hvad er forventningerne til næste år? Hvad fokuserer ledelsen på? Og hvilke faktorer hæmmer væksten i din virksomhed?

I analysen havde virksomhederne mulighed for at vælge mellem 12 forskellige potentielle væksthæmmende faktorer. I det store hele var der dødt løb mellem de enkelte faktorer. De to, der fik flest stemmer, var imidlertid mangel på langsigtet planlægning og for langsommelig sagsbehandling hos det offentlige. Mange virksomheder pegede også på manglende arbejdskraft som væksthæmmer.

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup, er glad for initiativet fra erhvervsrådet.

- Alt for mange beslutninger her i landet bliver truffet på baggrund af antagelser og gæt. Derfor hilser jeg alle forsøg på at skaffe reel viden velkommen,siger Asii Chemnitz Narup.

Det er tanken, at der skal foretages en ny Konjunkturanalyse og en ny Kompetenceanalyse i Nuuk en gang om året, lige som analysen skal udbredes til at omfatte hele Kommuneqarfik Sermersooq.

Resultaterne af analysen er samlet i tre små hæfter, der alle kan downloades på Sermersooq Business Councils hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar