10. marts 2015

Opgør med myten

Museum fortæller den positive historie om grønlænderne i Danmark

De fleste grønlændere klarer sig godt i Danmark.
 Her til nationaldagsfest i Nørresundby. Nu vil to studerende
gøre op med myterne.
Mange danskere forbinder stadig grønlandsk kultur med social udsathed eller alkoholmisbrug.

Det erfarede to studerende fra studiet i Kulturarvsformidling på Aalborg Universitet, da de foretog en rundspørge på gaden.

De to studerende gør nu noget ved problemet. Sammen med Nordjyllands historiske museum har de lavet en udstilling, som tegner et andet og mere nuanceret billede af nogle af de grønlændere, der har bosat sig i Limfjordsbyen.

Det sker på Nordjyllands Historiske Museum i Aalborg i dagene 12. marts til 19. april, hvor museet slår dørene op for udstillingen "Grønlandske fortællinger i Aalborg".

På udstillingen møder man Maliina, den nybagte mor og internationale studerende, som har studeret flere steder i verden og nu skriver sit speciale på Aalborg Universitet. Man kan også møde Jesper og Ceci, som er flyttet til Aalborg for at arbejde og uddanne sig, men nu har valgt fast at bosætte sig i byen af hensyn til deres børns fremtid. De fortæller om problematikkerne ved at være ”hvid” grønlænder. Endelig kan man møde Pauline, der kom til Danmark som 13-årig, og som har trodset den sociale arv, klaret udfordringerne som alenemor og skabt sig en karriere hos Royal Greenland.

Det er de studerende Maria Juul Pedersen og Rikke Alsbjerg Hansen, som - i sparring med museumsinspektør Inger Bladt fra Aalborg Historiske Museum - har stået for projektet.

På udstillingen har man valgt, at de deltagende grønlændere skal være udstillere frem for udstillede. Udstillingen bygger derfor primært på grønlændernes personlige historier, egne musikønsker, private billeder, ønsker og ideer. "Grønlandske fortællinger i Aalborg" er derfor en personlig udstilling, hvor publikum i øjenhøjde kan møde de aalborgensiske grønlændere og den grønlandske kultur.

Udover selve udstillingen afholdes også kaffemik tre eftermiddage på museet, hvor publikum kan møde de studerende til en snak. Udstillingen bygger på tre grønlænderes personlige fortællinger om deres liv i Aalborg.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar