24. marts 2015

Arktiske oliefolk mødes i København

Arktisk olieudvinding kræver teknologisk udvikling

Fra åbningen af Arctic Technology
 Conference i Bella-centeret.
Bella-Centeret i København er i disse dage rammen om verdens største konference for arktiske oliefolk. Det er Arctic Technology Conference, der i år har forlagt residensen fra Houston til København.

Det er fjerde gang, konferencen gennemføres. Flytningen til København skyldes, at arrangørerne gerne vil tættere på aktiviteterne i den skandinaviske del af Arktis, Grønland og Rusland.

- Det er deltagere, vi normalt ikke ser i Houston, men for de mange amerikanske deltagere er det nemt at komme til København. Derfor har gjort et strategisk valg og flyttet konferencen til København, oplyser arrangøren,American Association of Petroleum Geologists.

ATC åbnede mandag. Blandt deltagerne er netværksleder Ellen Arnskjold, der på konferencens første dag blandt andet kunne høre Hans Kristian Olsen fra Nunaoil og naalakkersuisoq Anda Uldum gøre status over den grønlandske olieefterforskning-

Der er i øjeblikket femten licenser båret af tretten selskaber, oplyste Karl Kristian Olsen, men aktiviteterne er begrænset.

- Der har kun været 14 prøveboringer siden 1976. sagde Olsen, der er overbevist om, at der et stort potontiale for oliebranchen ved Grønland, men det kræver også teknologisk udvikling - specielt inden for boreteknik og ice management.

Karl Kristian Olsen efterlyste i øvrigt er nærmere definition af, hvad man forstår ved Arktis i oliesammenhæng.

- Alle snakker om Arktis, men hvad er det egentlig? Det er jo kun få af konferencedeltagerne, der bor i Arktis, sagde Olsen.

Anda Uldum slog fast, at konferencen er vigtig for udvikling af den teknologi, der er brug for at kunne udnytte de store ressourcer, som potentielt findes i Grønlang Han forklarede den grønlandske licenspolitik, der har til formål at sikre, at der hele tiden er aktiviteter på området og rettede samtidig en stor tak til Cairn Energy for selskabets hidtidige engagement i Grønland.

Andreas Uldum lagde stor vægt på internationalt samarbejde om efterforskningen ved Arktis - både på nationalt og på virksomhedsplan - og pointerede, at olieefterforskning i Arktis skal ske på et bæredygtigt grundlag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar