13. marts 2015

Aalborg vender kajakken

Udstilling fokuserer på det positive

Udstillingen er lavet af Maria Juul Pedersen (tv)
og Rikke Alsbjerg Hansen (th) i forbindelse med
deres uddannelse på Aalborg Universitet. De fortæller
blandt andet Maliinas historie.
Aalborg vil nu gøre op med myten om sociale problemer og druk blandt grønlændere i Danmark. Derfor har byens historiske museum torsdag åbnet en udstilling om de såkaldt usynlige grønlændere.

"De usynlige grønlændere er de grønlændere, der ikke er fremtrædende i medierne, og som ikke ses i gadebilledet, men som lever deres liv lige som alle andre", hedder det på en af udstillingens plancher.

Udstillingen åbnede torsdag eftermiddag - selvfølgelig med en kaffemik, der samlede omkring 100 deltagere især fra det grønlandske miljø i den nordjyske hovedstad.

Maalina havde taget sin kæreste
 med til den velbesøgte udstilling.
Åbningen var lidt af en blomsterfest. Museumsinspektør Inger Bladt havde blomster til de to universitetsstuderende, Maria Juul Pedersen og Rikke Alsbjerg Hansen, der har lavet udstillingen i forbindelse med deres uddannelse.

De to studerende fortalte lidt om det stærke grønlandske miljø, der er opstået i Aalborg efter at byen i 1971 blev udgangspunkt for Grønlandstrafikken.

Rikke og Maria kvitterede for at medvirke
i udstillingen med blomster til Pauline.
- Mange grønlændere kommer hertil for at studere eller arbejde. Nogle i en årrække, andre resten af livet. Især siden årtusindskiftet er der kommet mange unge grønlandske familier til byen for at studere og for at kunne give deres børn en uddannelse, fortalte de om baggrunden - og så var der blomster til de medvirkende grønlændere: Maliina, nybagt mor og studerende, den revisoruddannede Pauline, der arbejder hos Royal Greenland som controller samt parret Jesper, psykolog og Ceci, jordemoder, der begge arbejder, men har bosat sig i Aalborg for at give deres børn en god folkeskoleuddannelse.

Udstillingen viser genstande og billeder fra grønlændernes hjem i Danmark - og på en række plancher kan man læse deres livs historie, der ofte ligger langt fra den traditionelle opfattelse af grønlændere. Maliina har for eksempel boet i USA og Equador, inden hun endte i Grønland, og Jesper ironiserer over, at han - modsat studie- og soldaterkammeraternes opfattelse - først prøvede at køre hundeslæde som voksen.

Koret fra Kofoeds Skole underholdt.
På trods af tilværelsen i Danmark, er der dog en ting, som de medvirkende i udstillingen er enig om: - Naturen i Grønland er flottere, og giver flere muligheder.

Under kaffemikken var der grønlandsk underholdning. Det var det grønlandske kor fra Kofoeds Skole i Aalborg, der gav et par prøver på den grønlandske sangskat.

Udstillingen "Grønlandske fortællinger i Aalborg" på Aalborg Historiske Museum er åben frem til den 19, april.

Mini-anmeldelse af Jesper Hansen:
Grønlandske fortællinger i Aalborg" er fin, lille og uprætentiøs udstilling, der på et splitsekund vender op og ned på danske fordomme og vaneforestillinger. Der er tale om en studieopgave - og dækningen af feltet af sikkert langt fra dækkende - men fortjener stor ros alligevel. Det er et godt initiativ, som forhåbentlig styrker dialogen i Rigsfællesskabet fremover.

Desværre kommer udstillingen ikke helt til ret - placeringen midt i den byhistoriske samling gør det svært at finde ud af, hvor udstillingen begynder og slutter. Integration - ja, men ikke særlig pædagogisk. Men gå forbi udstillingen alligevel - bare for at støtte det gode initiativ.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar