10. februar 2014

Velkommen til virkeligheden

Realitets-tjek i Utzon Center

Man er ikke inkompetent, selv om man  mangler en
 kompetencegivende uddannelse, fastslog Minik Rosing.
Hvis der var nogen, som drømte om et goldrush og klondykeøkonomi i Grønland, så blev det en brat opvågning, da Aalborgs Utzon Center fredag eftermiddag havde indbudt til seminar med Minik Rosing. Seminaret handlede om råstofmulighederne på verdens største ø.

Professor Minik Rosing er formand for det forskningsudvalg, der for fjorten dage siden barslede med rapporten "Til gavn for Grønland", hvor forskere fra blandt andet universiteterne i Nuuk, Aalborg og København giver et bud på, hvordan det grønlandske samfund bedst kan udnytte de store råstofressourcer i det arktiske lands undergrund.

- Dødens gab lurer, sagde Minik Rosing og viste, hvordan de offentlige udgifter og indtægter vil fordele sig i de kommende år. Stigende sociale udgifter og vigende indtægtsmuligheder skaber et hul i finanserne.

Knap 100 deltagere hørte Minik Rosing.
Minik Rosing gjorde opmærksom på, at det meget omtalte boom i råstofefterforskningen i Grønland ikke er et lokalt fænomen. Efterforskningsaktiviteterne på verdensplan er seksdoblet de efter årtusindskiftet - og i Grønland er der kun tale om en firedobling.

Der blev ramt en pæl gennem forhåbningerne om et hurtigt olieeventyr. Selv om der bliver fundet olie ved Grønland, vil der gå mellem 20 - 50 år, før udvindingen kan begynde.

Der er heller ikke megen hjælp at hente i de såkaldte storskalaprojekter.

- Der skal 24 storskalaprojekter på samme tid til at dække udgifterne, forklarede professoren og advarede samtidig mod denne strategi, som blandt økonomer kaldes "Fattig i en fart".

Medierne har de seneste år fokuseret voldsomt på den asiatiske interesse for de grønlandske råstoffer.

- Men vi behøver ikke at frygte, at kineserne pludselig overtager Grønland. De asiatiske lande vil gerne investere i Grønland, men kun i samarbejde med lokale partnere. De sætter ikke penge på spil, hvis ikke de lokale også vil det, sagde Rosing og pegede i den forbindelse på danske pensionskasser som mulige investorer.

Minik Rosing slog til lyd for en afbalanceret udvikling, hvor den grønlandske befolkning i får indflydelse på, hvor og hvornår de mulige projekter skal sættes i gang. Det kan ske gennem en aktiv brug af Rigsfællesskabet og en samtidig opbygning af en råstoffond.

Det er også vigtigt at bruge og udvikle de lokale kompetencer.

- For man er ikke inkompetent, selv om man mangler en kompetencegivende uddannelse, slog Minik Rosing fast.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar