4. januar 2018

Arktisk innovation

Støtte til nordisk samarbejde i Arktis

Nordisk Ministerråd støtter partnerskabsaftaler i Arktis.
Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram har nu åbnet for ansøgninger om projektstøtte i 2018 til nye projekter. Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er 1. marts 2018.

Arktisk Samarbejdsprogram bidrager til Nordisk Ministerråds vision om et ”innovativt, grænseløst, synligt og udadvendt Norden”. Det skal også støtte Nordisk Ministerråds andre tværsektorielle strategier, som er baseret på nordiske styrkepositioner og områder, hvor Nordisk Ministerråd har gennemslagskraft – både i Norden og globalt – og kan skabe merværdi.

 Nordisk Ministerråds arbejde, herunder også Arktisk Samarbejdsprogram, har sine rødder i de nordiske landes rettighedsmæssige, juridiske og historiske tradition for demokrati og inklusion. Det er helt centralt for Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram 2018-2021, at Arktis’ specifikke behov imødekommes, og at programmet formår at bidrage til en bæredygtig udvikling af regionen. I denne sammenhæng spiller 2030-agendaen og de 17 globale mål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget af FN’s generalforsamling i 2015, en vigtig rolle. Formålet med Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram 2018-2021 er at sikre en bæredygtig og konstruktiv udvikling af Arktis og for områdets befolkning med udgangspunkt i de fem P’er: planet, peoples, prosperity, peace og partnerships.

Traditionelt har Nordisk Ministerråd prioriteret partnerskabsperspektivet og gjort en indsats for at integrere det horisontalt i programmet. Dette arbejde vil fortsat være en prioritet.

Læs mere om Arktisk Samarbejdsprogram og ansøg her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar