12. januar 2018

Engelske nyheder

Erhvervsmagasin på engelsk

Det går godt i Grønland - og det kan man
læse mere om på engelsk i den
nye udgave af magasinet Greenland.
Så er den engelske udgave af magasinet "Greenland Business - investment and development in the Arctic Region" på gaden, fortæller udgiveren Hans Bak fra Up Front Communication. Bladet er en oversættelse af den danske udgave, der udkom november sidste år og giver et helikopterperspektiv på det grønlandske erhvervsliv.

Status er, at det går godt i Grønland i øjeblikket - og den engelske udgave af bladet er et godt redskab for alle virksomheder, der vil fortælle kunder og forretningsforbindelser mere om, hvad der sker i Grønland netop nu.

- Magasinet har fungeret som flymagasin på Air Greenlands flyvninger siden midten af december. Erhvervsmagasinet sendes også til de grønlandske repræsentationer i udlandet, de største hoteller i Grønland, ambassader og distribueres på konferencer, hvor Grønlands erhvervsliv er repræsenteret, siger Hans Bak.

Magasinet udgives årligt af forlaget Up Front Greenland i samarbejde med Grønlands Erhverv og kan også læses på nettet.

"Greenland Business - investment and development in the Arctic Region"


Ingen kommentarer:

Send en kommentar