23. januar 2018

3.000 deltagere debatterer Arktis

Bæredygtighed og respekt for oprindelige folk

Minister for Ligestilling og Nordisk Samarbejde Karen
 Ellemann talte om bæredygtighed på Arctic
Frontiers. Foto: Alberto Grohovaz/AF
3.000 deltagere fra 30 forskellige lande, heriblandt fremtrædende politikere, ministre, diplomater, forskere og erhvervsledere, er i disse dage samlet i Tromsø til den årlige Arctic Frontiers-konference, der af iagttagere ofte betegnes som det vigtigste arktiske mødested.

Årets konference har titlen "Connecting the Arctic", men ellers er det mest bæredygtighedsdebatten, der gennemsyrer konferencens mange events, taler og debatter.

Traditionelt samler den brede interesse sig især om mandagens politiske konferencedel, hor en lang række ministre kommer med deres bud på en fremtid i Arktis. Det var den norske udenrigsminister Ine Eriksen Søreide, der åbnede debatten, hvor hun fremhævede norske initiativer på både bæredygheds- og infrastrukturfronten. Hun lagde vægt på den norske nærhed til Rusland og understregede, at selv om man ikke oplever Rusland som en trussel, følger den norske regering udviklingen mod øst nøje.

Fra Kongeriget Danmark deltog blandt andre minister for ligestilling og nordisk samarbejde Karen Ellemann.

- Konsekvenserne af de globale klimaændringer er tydelige i den arktiske region. En region, som kun bidrager beskedent til årsagerne til disse forandringer, pointerede Karen Ellemann og uddybede:
 
- Derfor er det i mine øjne klart, at de arktiske stater, med støtte fra det internationale samfund, ikke blot har en interesse i, men også en forpligtigelse til at finde den rette balance mellem økonomisk udvikling, beskyttelse af miljøet og respekt for de oprindelige folks livsform.

Under konferencen deltager ministeren desuden i et ”Kick-off”-arrangement for Norges formandskab for Nordisk Ministerråd og bidrager med en tale, der vil understrege værdien af og mulighederne i det nordiske samarbejde generelt og mere specifikt vedrørende Arktis.

I forbindelse med Arctic Frontiers blev Mohn-prisen uddelt for første gang. Prisen gik til folkene bag forsknings- og formidlingsprojektet "The Meaning of Ice" der er en hyldest til den arktiske havis som den opleves af de oprindelige folk i Arktis. Mohn-prisen er på to millioner norske kroner, og det er planen, at den skal uddeles hvert andet år fremover.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar