29. januar 2018

Flere grønlandske værnepligtige

Nyt forsvarsforlig

Forsvarsforliget medfører flere grønlandske værnepligtige
 og praktikmuligheder i Arktisk Kommando.
Foto: Søværnet
Den danske regering offentliggjorde søndag et nyt forsvarsforlig for perioden 2018-2023. Forliget indebærer flere ressourcer til forsvaret - blandt andet til at styrke cybersikkerheden og dansk deltagelse i internationale operationer. Forliget er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

Forliget lægger op til en fortsættelse af Arktis-aftalen fra december 2016, der styrkede overvågning, kommando, kontrol og kommunikation samt de operative indsatser i Arktis.

I forliget slås det fast, at Arktis og Grønland er en central del af Rigsfællesskabet, og klimaforandringer og den forøgede aktivitet i Arktis nødvendiggør en øget tilstedeværelse og overvågning. Samtidig er det en prioritet at fastholde Arktis som et lavspændingsområde.

Udover videreførelsen af aftalen fra 2016 rummer forliget følgende elementer i Arktis:

▪ at afsætte ressourcer til forureningsbekæmpelse i de grønlandske farvande samt til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland.

▪ at styrke mulighederne for grønlandske unge til at aftjene værnepligt i Danmark og på Søværnets skibe i Nordatlanten.

▪ at tilbyde grønlandske 9. klasseelever at komme i erhvervspraktik i regi af Arktisk Kommando.

I en pressemeddelelse glæder det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen sig over forliget:

- Arbejdet for at sikre et mere grønlandsk forsvar har nu båret frugt, da forliget har som mål at oprette en ny beredskabsuddannelse i Grønland. Der er med aftalen sikret nye uddannelsesmuligheder i Grønland. Det glæder mig. For både det grønlandske samfund og for Forsvaret er det godt, at der nu åbnes op for en større inddragelse af grønlændere i Forsvarets opgaveløsning. siger Aaja Chemnitz Larsen om den nye forligsaftale.

Læs brochure om forsvarsforliget her.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar