5. november 2014

Fælles nordisk projekt inddrager fiskere og fangere

Det skal være nemmere for fangerne at blive hørt

Fangernes traditionelle viden skal inddrages
 i forvaltningen af naturressoucer,
mener Nordisk Ministerråd.
Nu skal et nyt projekt bygge bro mellem videnskaben og de oprindelige folk i miljøspørgsmål.

Det er ofte set, at der har været store modsætninger mellem for eksempel biologernes og fiskernes opfattelse af fiskebestandes størrelse. Disse forskelle er ikke blot et spørgsmål om økonomiske interesser - og de oprindelige folk har længe kæmpet i blandt andet Arktisk Råd for, at deres traditionelle viden bliver inddraget i vurderingerne.

Nu har Nordisk Ministerråds Samarbejdskomité bevilget 1 million danske kroner til et grønlandsk foreslået naturressourceprojekt som politisk prioritet under Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram. Projektet vil aktivere et fællesnordisk - arktisk samarbejde for at øge demokratisk borgerinddragelse i beslutningsprocesser omkring brugen af naturressourcer.

Et nyt projekt skal gøre det nemmere
 for fangerne at blive hørt.
- De oprindelige folk og den lokale befolkning i Arktis har stor indsigt i naturen. Men i dag bliver deres viden sjældent brugt systematisk i den politiske proces. Nordiske myndigheder og forskere har i flere tidligere projekter i samarbejde med lokale beboere udviklet værktøjer, der kan åbne dørene for oprindelige folks og de lokale menneskers viden. De nye værktøjer går ud på, at de lokale beboere, der færdes i naturen, selv indsamler viden om naturen, siger Nordisk Ministerråd om projektet, som mener, at projektet vil gøre det nemmere for fangerne at blive hørt, når politikerne skal træffe beslutninger:

- Når traditionel og lokal viden optegnes og formidles på en systematisk måde, på baggrund af informationer, der indsamles hele året rundt, vil den have en større chance for at blive hørt i den politiske beslutningsproces omkring levevilkår og ressourceudnyttelse i lokalsamfundet. De nye værktøjer er særligt vigtige for de mange mennesker i verden, som er afhængige af naturens ressourcer og ofte lever i udkantsområder, og som bliver hårdest ramt af klimaændringer.

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug i Grønland vil lede projektet i samarbejde med repræsentanter udpeget af hver af de nordiske landes institutioner, der er ansvarlige for forvaltningen af naturressourcer.

Projektarbejdet vil blive superviseret af en faglig baggrundsgruppe med deltagere fra Grønlands Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug (formand); KNAPK(Sammenslutningen af Fiskere og Fangere); SLiCA(Survey of Living Conditions in the Arctic); Grønlands Naturinstitut; Nordisk Fond for Miljø og Udvikling; International Centre for Reindeer Husbandry; SnowChange og ELOKA (Exchange for Local Observations and Knowledge of the Arctic). Institutioner fra alle de arktiske lande vil blive inviteret til at deltage i projektet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar