8. august 2019

Tele-Post prøver igen

Søkabel repareres

Det private internet i blandt andet
 Qaqortoq lukkes i 18-20 dage.
Et brud på søkabelet til Sydgrønland har i lange perioder plaget det grønlandske selskab Tele-Post, der står for kommunikations-infrastrukturen i Grønland.

Selskabet har adskillige gange det seneste halve år forsøgt at reparere skaden, men har måtte sande, at is og dårligt vejr bestemmer i Grønland.

Nu forsøger man så igen. I weekenden ankom reparationsskibet til skadesstedet.

Når reparationen går i gang, vil forbindelsen til alle privatkundernes internet i Sydgrønland fra Paamiut til og med Narsaq Kujalleq blive slukket, meddeler Tele-Post.

Al telefoni, herunder fastnettelefoni, mobilnetværk, SMS, TV og radio vil fortsat fungere. De ramte kunder i Sydgrønland bør dog forvente ringere kvalitet end normalt. Reparationen vil vare cirka 15 til 20 dage.

Reparationen vil afhænge af vejr- og vindforhold ude på åbent hav, så der kan ske ændringer, men kunderne vil løbende blive informeret via SMS og pressen. Der er meget begrænset kapacitet på den radiokæde, der skal fungere som backup, imens søkablet bliver repareret, hvilket er årsagen til at disse restriktioner bliver indført. Den begrænsede kapacitet, der er til rådighed, vil blive brugt til at sikre at samfundsvigtige institutioner og erhvervsvirksomheder fortsat kan opretholde deres aktiviteter.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar