28. august 2019

Bedre brandgrej

Naturbrande

Naturbranden ved Sisimiut styrker det grønlandske
 beredskab. Foto: Qaqqata Kommunia
Når de kommunale beredskaber i Grønland fremover skal slukke naturbrande, bliver det med hjælp fra nyt udstyr – nemlig såkaldte mosespyd. Spyddene spillede en vigtig rolle under slukningsarbejdet af naturbranden ved Kangerluarsuak Tulleq.

Departementet for Natur og Miljø køber de 50 mosespyd, som Beredskabsstyrelsen fik specialfremstillet til slukning af naturbranden ved Kangerluarsuak Tulleq. Mosespyddene vil fremover indgå i de kommunale beredskabers indsats med at slukke naturbrande. 

Mosespyddene viste sig at være særdeles effektive i forhold til at få vand dybt ned i terrænet. Spyddene kan sammen med de rette pumper gennemvæde jorden i dybden. Det er afgørende i forhold til at få lavet standsningslinjer og minimere en naturbrands udbredelse.

Departementet for Natur og Miljø planlægger desuden at afholde et seminar om naturbrande i samarbejde med de kommunale beredskaber. Det forventes, at specialister fra Beredskabsstyrelsen vil deltage i seminariet. Herudover vil Departementet for Natur og Miljø se på, om der er brug for nye nationale tiltag eller regler i forhold til at kunne begrænse risikoen for, at naturbrande opstår.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar