30. juli 2019

Spor efter minedrift

Arktisk råstofkonference i historiske omgivelser

Den tidligere kobbermine i Falun, der nu
har verdensarvstatus. Foto: Wikipedia
GEUS - Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser - er arrangør, når det europæiske institut for innovation og teknologi (EIT) inviterer til konference om råstofudvinding og mineefterladenskaber 1. og 2. oktober 2019.

Konferencen handler om råstofudvinding i et historisk perspektiv, hvor man blandt andet vil se nærmere på bæredygtig råstofudving og de ressourcer, der kan være i minernes efterladenskaber.

Sporene efter minedrift har i vore dage høj prioritet, når mineprojekter skal vurderes - især i Arktis. Sådan var det ikke tidligere, og over hele Europa kan man finde spor af fortidens minedrift - blandt andet i form af slaggebjerge og tungmetal-forurening.

Konferencen foregår derfor meget passende i den nu nedlagte kobbermine i Falun nord for Stockholm. Her er der i tusinde år udvundet store mængder kobber. Kobberminen lukkede i 1992 og er nu museum for minedrift. Området omkring minen opnåede i 2001 status som UNESCO-verdensarv.

Konferencen er den femte under ArcHub, der er initieret af det europæiske institut for innovation og teknologi (EIT) for at bringe alle parter i den arktiske råstofindustri sammen i et netværk, der skal fokusere på udfordringerne i en bæredygtig efterforskning og udvinding af råstoffer i Arktis.

Program for konferencen og yderligere oplysninger samt tilmelding kan se hos Kisser Thorsøe, GEUS i Grønland (kit(at)geus.dk)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar