15. februar 2019

Mulighed for nyt eksporteventyr

Sand kan blive fremtiden i Grønland

Der er masser af sand i Grønland. Det kan blive
 et nyt eksporteventyr.
I fremtiden kommer Grønland måske til at sælge sand til Sahara. De enorme sandaflejringer langs Grønlands kyster giver nye økonomiske muligheder for grønlænderne og andre arktiske folk. Det konkluderer to af Carlsbergfondets forskere i det ansete tidsskrift Nature Sustainability.

Med afsmeltningen af den grønlandske Indlandsis følger ikke blot problemer, men også nye muligheder. Afsmeltningen af isen er nemlig ensbetydende med fremkomsten af store mængder sand langs Grønlands kyster. Sand som ressource er yderst efterspurgt globalt set på grund af det stigende behov, som den galopperende urbanisering og kravet om infrastrukturforbedringer over hele verden afstedkommer. Grønland står hermed med en ny og hidtil overset ressource, som potentielt kan komme landet til gavn i takt med, at både efterspørgsel og dermed markedspriser vil stige yderligere i de kommende år, skriver Carlsbergfondet i en pressemeddelelse.

Forskerne vurderer, at den mængde sand, der som følge af afsmeltningen leveres til Grønlands kyster hvert år, har en markedsværdi svarende til mere end halvdelen af ​​Grønlands bruttonationalprodukt (2,22 mia. $ i 2015). Og denne værdi forventes at fordobles inden for de næste 25 år, hvis de globale sandpriser fortsætte med at stige.

Carlsbergfondet meddelelse kommer samtidig med, at Dansk Byggeri netop har advaret om, at mangel på sand kan spænde ben for flere større kommende danske anlægsprojekter som for eksempel planerne om den nye ø Lynetteholmen og ni nye øer ud for Avedøre Holme.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar