12. februar 2019

Bæredygtige søpølser

Støtte til seks samarbejdsprojekter i Nordatlanten

NORA har sekretariat i den færøske
hovedstad Tórshavn. Foto: NORA
NORA -Nordisk Atlantsamarbejde - er et regeringssamarbejde under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbejdsprogram som består af Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge.
Der har netop været komite-møde, hvor der blandt andet blev bevilget penge til at udvikle produktion af søpølser. Der blev bevilget støtte til seks projekter:

Et af projekterne er en videreførelse af arbejdet, der blev grundlagt i netværksprojektet ALGET, som arbejdede med små og mellemstore aktører indenfor algebranchen. I det fortsatte projekt, lægges der især vægt på kvalitetssikring og standarder fra ‘hav til bord’.

Søpølser er en art, som har et vist udviklingspotentiale. Projektet Bæredygtige Søpølser skal arbejde med en innovationsplatform for opdræt af bæredygtige søpølser.

Det fortsatte projekt Hydrogenlæringsnetværk fik også støtte. Projektet skal arbejde med at udbrede brugen af brint som energikilde i tyndbefolkede områder.

Digitale nomader er navnet på et projekt, der vil arbejde med kreative industrier og digitalisering i forbindelse med såkaldte co-working spaces. Fokus er på små bygder, typisk bygder der har været fiskerlejer, og hvor der skal undersøges om det er muligt at skabe arbejdsmuligheder i forbindelse med de digitale industrier, og dermed skabe muligheder for at unge kan bo i disse bygder.

Innovation og ungdom, er det projekt, der bygger videre på NORAs konference i 2018 om ungdom og innovation. Formålet med projekter, der i første omgang er forprojekt, er at skabe et netværk, der vil arbejde med udvikling af ideen om ungdom og innovation.

NORA oplyser, at fristen for ansøgninger til næste støtterunde er 4. marts. Man kan læse mere på NORAs hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar