4. januar 2017

Selskabsloven udskudt

Ny lov, der skal hjælpe iværksættere, er udskudt

Med den ny selskabslov, der nu er udsat, bliver
det blandt andet muligt for grønlandske
iværksættere at stifte anpartsselskaber for 1 krone.
Inatsisartut besluttede i 2016, at selskabsloven skulle sættes i kraft i Grønland 1. januar 2017, men da en række andre love med forbindelse til selskabsloven også skal sættes i kraft samtidig, og de ikke er klar endnu, er ikrafttrædelsestidspunktet udskudt – formentlig indtil den 1. januar 2018 – så de andre regelsæt også kan blive opdateret, meddeler Nuna Advokater i et nyhedsbrev.

Selskabsloven indeholder en række nyskabelser for de grønlandske selskaber. Helt overordnet omfatter loven både aktieselskaber og anpartsselskaber, der i dag er reguleret i hver deres lov, men der er stadig særregler, der kun gælder for den ene selskabstype.

Med selskabsloven indføres mulighed for at stifte iværksætterselskaber (IVS), der er tiltænkt som en hjælp til iværksættere, der dermed får mulighed for at stifte et selskab for bare 1 kr. og dermed uden at risikere at tabe et stort beløb, hvis det går galt. Iværksætterselskaber er en særlig type anpartsselskab, og det er meningen, at det – efterhånden som tiden går, og driften bliver rentabel – skal omdannes til et almindeligt anpartsselskab ved, at iværksætteren lader overskuddet stå i selskabet.

Man kan læse mere om den kommende selskabslov i Grønland i Nuna Advokaters nyhedsbrev.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar