4. januar 2017

Mere sikker sejlads i Arktis

Nu gælder polarkoden

Polarkoden strammer reglerne for sejlads i Arktis.
IMO’s polarkode, der fastsætter standarder for sikker sejlads i de arktiske farvande, trådte i kraft den 1. januar.

Arbejdet med udviklingen af polarkoden har stået på siden 2008. Derfor var det en milepæl for FN’s søfartsorganisation, IMO, da Polarkoden trådte i kraft den 1. januar 2017. Polarkoden stiller en række krav for at tilgodese miljø og sikkerhed, når man færdes i de sårbare arktiske og antarktiske farvande.

Kravene drejer sig blandt andet om konstruktion og design af skibene og ikke mindst operation og træning, så der tages størst mulig hensyn til omgivelserne og til besætningernes og passagernes sikkerhed i de afsidesliggende farvande.

Danmarks Rederiforening hilser polarkoden velkommen:

- Polarkoden er et afgørende redskab, hvis de kommercielle muligheder i Arktis skal udvikles under hensyntagen til miljø og sikkerhed, mener Anne H. Steffensen, administrerende direktør i Danmarks Rederiforening.

- Med polarkoden tager vi et stort skridt mod sikker og bæredygtig sejlads i de arktiske farvande, så vi kan undgå, at der sker ulykker i disse sårbare og øde områder. Skal vi udvikle det kommercielle potentiale i Arktis, blandt andet ved øget brug af transportruterne nordpå, er det helt nødvendigt med høje sikkerhedskrav, siger Anne H. Steffensen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar