26. januar 2017

ABN til statsbesøg

Dansk Industri tror på øget samhandel mellem Danmark og Island

DI-direktør Karsten Dybvad byder præsident
 Jóhannesson og Kronprins Frederik velkommen
til konferencen om den islandsk-danske samhandel.
Netværksleder Ellen Arnskjold fra Arctic Business Network fik en tur på de bonede gulve, da statsminister Lars Løkke Rasmussen tirsdag havde inviteret blandt andre ABN med til en officiel frokost på Christiansborg i anledning af den islandske præsident Guðni Th. Jóhannessons besøg i Danmark.

- Præsidenten holdt en tale, hvor han understregede det gode forhold mellem Danmark og Island, men han glemte heller ikke Grønland og understregede flere gange, at Grønland er Islands gode ven og nabo, fortæller Ellen Arnskjold.

Statsbesøget fortsatte onsdag, hvor præsidenten sammen med Kronprins Frederik besøgte en konference i DI om den dansk-islandske samhandel.

Baggrunden for konferencen er den økonomiske fremgang på Island. Landet er historisk gået igennem en stormfuld tid både med sin geografiske placering, men også senest med den globale finansielle krise, der gjorde et stort indhug i den islandske økonomi. Men siden da har den nordatlantiske østat rejst sig og er på stort set alle økonomiske parametre tilbage på niveau eller bedre end før krisen.

Hovedbudskab på konferencen var, at innovationen i blandt andet fiskeindustrien er sket på grund af et stærkt samarbejde på tværs af sektorer - industri, forskning og myndigheder Den øgede udnyttelse af fisken har givet stor værdiforøgelse i Island, men samtidig blev det også understreget at udviklingen kun kan ske, når det sker i samråd med biologiske anbefalinger, og at produktionen sker med grøn energi.

- Et andet forhold er, at der skal være interaktion med andre kulturer "for ellers gør vi bare som vi plejer" - udvikling kommer af inspiration også på det kulturelle plan, fortæller Ellen Arnskjold.

Arctic Business Network vil blandt andet sætte fokus på de islandske erfaringer, når netværket den 22. marts holder fødevarekonference i Nuuk. Blandt oplægsholderne er blandt andre det islandske biopanel, der vil fremlægge en ny rapport om værdiforøgelse ved udnyttelse af hele fisken.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar