6. januar 2017

Hvad er Arktis?

Nyt møde i North Denmark Arctic Dialoque

Rasmus Gjedssø Bertelsen sætter
 spørgsmålstegn ved Arktis-begreberne.
Alle taler om Arktis, men hvad betyder ordet egentlig? Det spørgsmål stiller Arctic Consensus på det næste møde i North Denmark Arctic Dialoque med titlen "Et eller flere Arktis? Definitioner, muligheder og samarbejde på tværs".

Der sættes spørgsmålstegn ved, om der kan tales om flere typer af arktiske områder. Yderligere fremlægges vinkler for videndeling i erhvervsnetværk på tværs af kulturelle forskelle. Oplægsholdere er Stine Bylin Bundgaard, der netop er blevet PhD på en afhandling om blandt andet Arctic Business Network og professor Rasmus Gjedssø Bertelsen fra universitetet i Tromsø. Desuden vil direktør Lise-Lotte Terp fra Arctic Consensus give en orientering om Arktisk Hus i Aalborg.

Mødet finder sted i København onsdag den 11. januar. Læs mere her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar