3. november 2015

SAR-samarbejdet udbygget

Historisk aftale

De otte arktiske stater udbygger kystvagt-samarbejdet
 og gør dermed Arktis til et mere sikkert område.
 Foto: U.S. Coast Guard
Fredag underskrev de otte arktiske stater aftalen om Arctic Coast Guard Forum, der er en overbygning på den Search and Rescue-aftale, som blev indgået i Nuuk i 2011 af Arktisk Råds udenrigsministre.

 Aftalen dengang var den første bindende aftale mellem de arktiske stater og blev betegnet som historisk. Det er derfor ikke mindre historisk, at de otte stater nu indgår et ganske formaliseret samarbejde om sikkerhed og søredning i de øde og enorme arktiske territorier.

 Aftalen er derfor imødeset med stor interesse. Danmark går fuldt ind i samarbejdet og Danmarks arktiske ambassadør, Erik V. Lorenzen, glæder sig over samarbejdet i den grønlandske avis Sermitsiaq.

 - Det nye er blandt andet, at parterne skal mødes hvert halve år og koordinere, forklarer Lorenzen til Sermitsiaq.

 Der har været stor interesse for aftalen i lyset af den ellers relativt spændte situation mellem Rusland og de øvrige arktiske stater.

Amerikanerne er stolte af U.S. Coast Guard-isbryderen
Healy, der sidste år sejlede  til Nordpolen uden
 ledsagelse. Foto: U.S. Coast Guard
Tænketanken The Arctic Institute i Alaska har udgivet en analyse af mulighederne. Heri hedder det, at de største udfordringer for det nye samarbejde ligger i den geografiske størrelse. Områderne er så store, at samarbejde kun er relevant i en begrænset del af Arktis. En anden udfordring er, at landenes kystvagter er organiseret på forskellige måde - og ofte udover søredning også har ansvaret for suverænitetshævdelse. Det ligger i sagens natur, at de to formål kan stride mod hinanden.

The Arctic Institute peger imidlertid på, at der faktisk allerede er gode traditioner for samarbejde i området. Da en sydkoreansk trawler sank i Beringshavet i november 2014, bad russerne om amerikansk assistance. Adskillige amerikanske kystvagt-enheder deltog i eftersøgningen under russisk ledelse, så samarbejdet kan lade sig gøre.

Sådan ser den historiske aftale ud. Foto: U.S. Coast Guard
I øvrigt påpeger The Arctic Institute, at samarbejde om SAR ikke vil have mening uden russisk deltagelse netop på grund af Ruslands store grænseflader mod flere af de øvrige arktiske stater.

 I Sermitsiaq udtrykker Erik V. Lorenzen forventninger om, at SAR-samarbejdet kan bløde forholdet mellem Rusland og de øvrige arktiske stater op:

 - Vi bliver tit spurgt, om hvad med russernes rolle. Om man overhovedet kan samarbejde med dem. Men denne aftale er en fælles erkendelse af, at samarbejde er vigtigt, og at vi nu faktisk går videre, siger ambassadøren.

 Formandsskabet i Arctic Coast Guard Forum følger formandsskabet i Arktisk Råd og skifter altså hvert andet år. I øjeblikket er USA formand frem til 2017, hvor formandsskabet overgår til Finland. Aftalen om Arctic Coast Guard Forum blev indgået 30. oktober 2015 på U.S. Coast Guard Academy’s for Arctic Study and Policy i Connecticut. Næste møde i forummet foregår i foråret 2016.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar