18. november 2015

Fælles sikkerhed

Konference om sikkerhed i Arktis

Helikoptere fra Air Greenland og den
canadiske kystvagt i Nuuk Lufthavn.
Inuit Ataqatigiit Folketingimi afholder sammen med Forum for Samfundets Beredskab en konference om sikkerhed i Arktis den 8. januar 2016 på Christiansborg, meddeler Aaja chemnitz Larsen.

I indbydelsen hedder det blandt andet:

Grønlands Selvstyre og Færøernes Selvstyre løfter selv mange af de opgaver, der vedrører Grønlands og Færøernes sikkerhed og tryghed. Det kan ikke gøres uden en høj grad af frivillighed, samt lokalt forankret personer der løser flere forskellige typer opgaver.

Men i Rigsfællesskabet har vi alle i Kongeriget Danmark et medansvar for den fælles udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Det er et ansvar, Folketinget og regeringen for Rigsfællesskabet skal løfte. Hvis ikke det daglige beredskab og hverdagens tryghed er på plads, har vi ikke den klippegrund under os, der giver robusthed overfor større hændelser. Kan vi i dag i tilfredsstillende grad understøtte den frivillighed, der er nødvendig i tyndt befolkede områder? Hvor de mange nye og større udfordringer i Nordatlanten og Arktis stiller Rigsfælleskabet på en voksende opgave, er det samtidig en opgave som rummer muligheder og perspektiver for alle dele af Kongeriget.

Men både Danmark, Færøerne og Grønland er for små til, at vi hver især kan løse udfordringerne i tilfredsstillende grad. Det er heller ikke nok, at vi udnytter samarbejdet i de vigtige internationale samarbejder, eksempelvis i Norden, EU eller NATO.

Konferencen vil stille skarpt på udfordringerne og mulighederne - herunder blandt andet: Hvordan vil vi yde støtte i Nordatlanten og Arktis i tilfælde af havari eller skibsforlis, særligt nu hvor skibene sejler med en øget frekvens? Har vi et tilstrækkeligt dimensioneret SAR-beredskab? Hvordan finder vi løsninger, der kan imødegå klimaforandringernes ulemper – såvel som de muligheder der opstår? Tænker vi i høj nok grad Arktis ind i vores indkøb af materiel?

Læs mere om konference om Rigsfællesskabet – den fælles sikkerhed og tryghed.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar