17. marts 2014

Penge til jura

IT-udstyr eliminerer tidsforskellen

Tidligere afgjorde grønlænderne tvister med
trommesang. Nu er der brug for jurister.
North Atlantic Law Programme - en juridisk uddannelse rettet mod Grønland i et samarbejde mellem AaU og Ilisimatusarfik - er kommet et skridt videre.

Programmet har fået en donation på 150.000 kroner fra Dreyers Fond til indkøb af IT-udstyr, der skal gøre det muligt at optage undervisning og forelæsninger og lagre dem, så tidsforskellen mellem Danmark og Grønland kan elimeres, fortæller lektor Louise Faber fra AaU's juridiske fakultet.

- Der er fire timers tidsforskel mellem Danmark og Grønland - og det har vist sig praktisk umuligt at arrangere forelæsninger samtidigt. Med det nye system kan vi for eksempel have en forelæsning i Aalborg om formiddagen - og fire timer senere, når det er formiddag i Nuuk, kan de studerende så følge forelæsningen, forklarer Louise Faber.

Udstyret koster i alt 300.000 kroner, så man er endnu ikke helt i mål.

Lektor Louise Faber, AaU.
Louise Faber fortæller, at programmet er kommet godt i gang. Der er  i øjeblikket syv grønlandske studerende på erhvervsjura og den juridiske bacheloruddannelse. Heraf har de to fulgt undervisningen i Nuuk via skype og podcast. Hvis der ellers bliver studerende nok, vil uddannelsen efter sommerferien begynde i Nuuk efter den studieordning, som blev vedtaget for nylig.

- Det har vist sig at være en stor udfordring for mange af de grønlandske studerende, når de dels skal flytte til Aalborg og finde ud af alting selv, dels skal tilegne sig faget og samtidig med at de skal lære meget mere dansk, end de kan. Vi har derfor etableret en studiesamling for de nuværende grønlandske studerende, hvor vi mødes jævnligt for at vurdere hvilke initiativer, der kan gavne gennemførelsen af uddannelsen. En hjælp kan eksempelvis være at få lov at optage al undervisning, da det gavner indlæringen at høre det sagte mere end en gang. Jeg prøver så at finde ud af, om det er en løsning, der er mulig. Der er også etableret en mentorordning i samarbejde med Rotary Søndre og Det Grønlandske Hus i Aalborg, siger Louise Faber.

Hun kan i øvrigt fortælle, at man i øjeblikket arbejder på at etablere en tilsvarende studieordning rettet mod Færøerne.

Dreyers Fond støtter udviklingen inden for arkitekt- og jurafaget. Fonden er stiftet af arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfører Margot Dreyer. Dreyers Fond har blandt andet tidligere støttet etableringen af en isfjordstation ved Ilulissat.

1 kommentar: