10. marts 2014

Arktisk Råd belønnet

Anerkendelse af det arktiske samarbejde

Arktisk Råds udenrigsministermøde i Nuuks smukke
kulturhus Katuaq i 2011. Foto: Benny Kokholm
Arktisk Råd skrev historie, da man på ministermødet i Nuuk i 2011 underskrev en aftale mellem de otte arktiske stater om samarbejde på SAR-området. Det var første gang, rådet stod bag en bindende aftale.

Aftalen sikrer, at de arktiske stater kan hjælpe hinanden ved ulykker til søs i de arktiske farvande og er blandt andet blevet udmøntet i fælles beredskabsøvelser som for eksempel ARCTIC SAREX 2013, der blev gennemført sidste år ved den grønlandske østkyst

Samarbejdet mellem de arktiske stater blev yderligere udbygget, da man på ministermødet i Kiruna sidste år nedsatte en task force, der skal forebygge olieforurening i de arktiske farvande.

Den svenske Kustbevakning i aktion 
i skærgården ved Luleå.
Arktisk Råd er nu blevet anerkendt for at have taget disse initiativer. Det skete den 6. marts i Litauens hovedstad, Tallinn, hvor SUCBAS havde årsmøde.

SUCBAS er et samarbejde mellem kystbevogtningerne i landene rundt om Østersøen. Organisation har til formål at styrke den maritime sikkerhed i området gennem internationalt samarbejde.

Udover SAR-aftalen og den ny task force anerkendte SUCBAS også det løbende arbejde i Arktisk Råd, der blandt andet omfatter en omfattende kortlægning af de mest sårbare og følsomme havområder i Arktis.

SUCBAS-prisen blev modtaget af den canadiske chargé d'affaires i Litauen på vegne af Canadas formandsskab i Arktisk Råd.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar