27. oktober 2017

Iscentralen i Narsarsuaq lukker

Fremover skal isen overvåges med satellit

Iscentralen lukker i Narsarsuaq.
Fra 1. november 2017 baseres indenskærs ismeldingen i Sydgrønland  på satellitbilleder, og den helikopterbaserede isrekognoscering fra Narsarsuaq ophører.

Den lille lufthavnsby mister dermed de sidste af de arbejdspladser, der blev oprettet efter Hans Hedtofts forlis efter en kollision med et isfjeld ved Sydgrønland i 1959.

De sidste par årtier har Istjenesten på DMI kortlagt havisen omkring Grønland ved hjælp af satellitbilleder, mens indenskærsruterne i Sydgrønland er blevet overvåget af Iscentralen i Narsarsuaq.

Isforholdene i de sydgrønlandske fjorde kan være særdeles vanskelige, da forekomsten af både gletscheris, fastis samt storis kan volde store sejladsmæssige udfordringer. De senere år er der dog opsendt flere satellitter som optager billeder i så høj en opløsning, at de er i stand til at vise isforholdene i de forskellige fjorde og løb i Sydgrønland, fortæller DMI i en pressemeddelelse.

Hidtil har Iscentralen i Narsarsuaq udsendt en opdateret indenskærs ismelding cirka 2 gange om ugen, samt vist fotos af isforholdene via Facebook og Dropbox. Istjenesten på DMI vil fra november udsende ismeldinger 2 – 3 gange ugentligt dækkende alle meldepunkter i Sydgrønland, samt vise de nyeste satellitbilleder via Facebook og Dropbox.

Følg DMI Iscentralen på Facebook.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar