31. oktober 2017

Fra Danmark til Grønland

Mittarfeqarfiit lukker i Danmark

Mittarfeqarfiit driver de grønlandske lufthavne.
Blandt andre det grønlandske trafikknudepunkt
 i Kangerlussuaq.
Ledelsen i Mittarfeqarfiit har besluttet at flytte stillinger og funktioner inden for salg, marketing og indkøb til Grønland.

Indkøbsafdelingen varetages i dag af to medarbejdere i Danmark, salgsafdelingen har en udviklingschef bosiddende i Danmark, ligesom der benyttes et eksternt marketingbureau i Danmark.

Aftalen med bureauet er opsagt til udgangen af oktober måned.

Mittarfeqarfiit understreger, at der har været fuld tillid til opgaveudførelsen og at beslutningen udelukkende skal ses som et led i strømliningen af organisationen, hvor alle andre stabsafdelinger er samlet i hovedkontoret. Medarbejderne har derfor også fået tilbudt at flytte med stillingen til Grønland, som de har takket nej til.

- Vi har i ledelsen vurderet, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at have afdelinger og medarbejdere så langt væk fra hovedkontoret. Områderne Indkøb, salg og marketing bliver for mange virksomheder håndteret i Grønland. Vi er derfor overbevist om, at det nok skal lykkes os at finde kvalificerede medarbejdere til funktionerne i Grønland, siger Marie Fleischer, adm. direktør i Mittarfeqarfiit.

 Mittarfeqarfiit meddeler, at de hjemtagne jobs bliver opslået snarest muligt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar