10. august 2017

Penge til genhusning

Støtte til blandt andet nybyggeri
Ødelæggelser i Nuugatsiaq.
Foto: Palle Lauritsen/Arktisk Kommando
Naalakkersuisut kommer nu med en hjælpende hånd til ofrene for sommerens tsunami-katastrofe i Nuugatsiaq og Illorsuit.

Det er Naalakkersuisoq Erik Jensen, der meddeler, at den grønlandske regering og Inatsisartuts finansudvalg har reserveret 70 millioner kroner kroner til genhusning af de berørte borgere efter naturkatastrofen i Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Pengene skal gå til atetablere permanente boliger som byggesæt, køb af private boliger i området og ved at renovere eksisterende boliger ejet af Selvstyret eller Qaasuitsup Kommunia. Etableringen af permanente boliger kan ske i for eksempel Uummannaq og bygder, Upernavik, Aasiaat, Qeqertarsuaq eller Qasigiannguit. Placeringen af permanente boliger vil tage udgangspunkt i hver husstands ønsker og behov.

Qaasuitsup Kommunia arbejder på nuværende tidspunkt med at indhente disse oplysninger hos de berørte borgere.

 Midlerne er overført fra Selvstyrets anlægsprojekter, der er afsluttet med mindreforbrug, hvor kommunerne har ligeledes bidraget med uforbrugte midler, øremærket til Boligprogram for Bygder og Yderdistrikter i 2016 og 2017.

 Yderligere er det besluttet, at der vil ske nedskrivning af gæld til 0 kr. i de tilfælde, der er borgere med Medbyggerhuse og Selvbyggerhuse, hvor der stadig er gæld til Selvstyret.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar