23. august 2017

Penge til affald

Naalakkersuisut støtter nye affaldsinitiativer

Naalakkersuisut støtter den kommunale indsats
på affaldsområdet med 6,5 millioner kroner.
- Affald der ikke håndteres korrekt ser grimt ud, forurener miljøet og kan gå ud over vores sundhed. Det mener de grønlandske politikere i Naalakkersuisut i følge en pressemeddelelse, og det er baggrunden for, at den grønlandske regering har bevilget 6,5 millioner kroner til at støtte de grønlandske kommuners indsats på affalds- og genbrugsområdet.

En del af pengene skal anvendes til etablering af et renovations- og genbrugscenter i Nanortalik. Centeret vil gøre det muligt at pakke og transportere affald fra Nanortalik til forsvarlig håndtering på godkendte anlæg.

Naalakkersuisut støtter også forbedringer ved Sisimiut forbrændingsanlæg, hvor ønsket er at indrette en plads, så affald kan opbevares korrekt inden det forbrændes. I Itilleq er det planlagt, at der skal opstilles beholdere til sortering af glas og metal.

Yderligere har Qeqqata Kommunia udviklet en ny type spildolietank, til brug i bygderne Kangaamiut, Atammik og Napasoq. De nye spildolietanke skal sikre, at spildolie opbevares og transporteres forsvarligt fra bygderne.

Desuden støtter Naalakkersuisut et projekt, der handler om røggasrensning på forbrændingsanlægget i Nuuk. Udover økonomiske støtte fra Selvstyret finansierer kommunerne også selv en del af projekterne.

Naalakkersuisut har tidligere besluttet at støtte et nyt stort affaldsinitiativ med 15,5 millioner kroner, der fokuserer på øget tranport af affald fra mindre bosteder, samt øget renholdelse omkring beboelse, institutioner og virksomheder i byer og bygder.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar