10. marts 2017

Succes på PDAC

Tilfredshed med den grønlandske indsats

Der var stor interesse for de grønlandske stande på PDAC.
PDAC er slut for denne gang. På vej hjem fra Toronto fortæller ABN's netværksleder, Ellen Arnskjold, at hun er meget tilfreds med årets konference:

- Verdensmarkedspriserne har stabiliseret sig og er endda for visse produkters vedkommende stigende.. Det giver optimisme og håb for fremtiden - og det kunne vi tydeligt mærke på PDAC, for vi regner naturligvis også med, at den optimisme kommer Grønland til gode, fortæller Arnskjold.

Stor optimisme på PDAC, fortæller Ellen Arnskjold.
Hun glæder sig især over mange besøgende ved de grønlandske stande på udstillingen. Med et fastlagt vagtskema var alle deltagende virksomheder med til at repræsentere Grønland og fik samtidig mulighed for at eksponere sig selv sammen med et samlet erhvervsliv i Grønland.

Ellen Arnskjold fremhæver også tirsdagens eftermiddagsprogram, som bød på et fælles arktisk og nordisk seminar om "sustainable practises" i mineindustrien. Det handlede blandt andet om, at lokal accept er en vigtig succesparameter i alle udviklingsprojekter, og så skal virksomhederne opføre sig bæredygtigt på en lang række områder som uddannelse, arbejdskraft, underleverandører  og miljø.

PDAC er verdens største messe for
 råstoffer og mineindustri
.
Ellen Arnskjold mener, at især en lang række canadiske erfaringer kan være god inspiration for grønlandske projekter i den forbindelse, så der bliver banet vej for mere uddannelse og dermed et løftet kompetenceniveau.

Arctic Business Network vil i den kommende tid behandle erfaringerne og lærdommen fra årets PDAC på en række medlemsmøder. Det sker den 21. marts i Nuuk, 4. april i København og 5. april i Aalborg.

Læs mere på Arctic Business Networks hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar