3. marts 2017

GE advarer mod hjemtagning

Arbejdsmiljøområdet er et teknisk og juridisk kompliceret område

Brian Buus Pedersen frygter, at hjemtagningen vil fjerne
Grønland fra målet om en selvbærende økonomi.
Grønlands Erhverv er betænkelig ved Naalakkersuisuts planer om at hjemtage arbejdsmiljøområdet.

- Samfundet har i forvejen store udfordringer og uløste opgaver inden for en række andre forvaltningsområder, hvor landskassens begrænsede midler og faglige ressourcer kan anvendes meget bedre til gavn for samfundet og borgerne, mener Brian Buus Pedersen, direktør i Grønlands Erhverv.

- Arbejdsmiljøområdet er et teknisk og juridisk kompliceret område, der kræver stor faglig ekspertise, som ikke findes her i landet i dag. Det betyder, at vi skal ud at købe den ekspertise, og Grønlands Erhverv finder det meget tvivlsomt, om de 1,3 millioner kroner, der er afsat til dette i lovforslaget, er tilstrækkeligt. Der er betydelig risiko for, at Grønland lovgivningsmæssigt ikke kan følge med samfundsudviklingen og den teknologiske udvikling.

Buus Pedersen foreslår i stedet, at Grønland satser på en effektiv handlingsplan for folkeskolen og hjælp til de socialt udsatte, så de kan komme ind på arbejdsmarkedet.

- Vi har hårdt brug for fokus og prioritering i den offentlige forvaltning, hvis vi skal tættere på en selvbærende økonomi. Hjemtagningen af arbejdsmiljøområdet fjerner os fra det mål, siger Brian Buus  Pedersen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar