27. marts 2017

Forskning i hjerneflugt

Storstilet samarbejde bag nyt ph.d.-projekt

Verena Huppert præsenterede sidste sommer sit
afgangsprojekt om hjerneflugt fra Nuuk - og flytter
 nu til Nuuk for at fortsætte forskningen i form af et
ph.d-projekt.
Grønlands Erhverv, Kommuneqarfik Sermersooq, Aalborg Universitet og Arctic Consensus er gået sammen om et ph.d.-projekt, hvor Verena Gisela Huppert, tidligere projektkoordinator ved Arctic Consensus, skal undersøge det grønlandske kompetencegab.

Projektet er en videreførelse af Hupperts kandidat-opgave, hvor hun endersøgte, hvad man kan gøre for at forhindre den såkaldte hjerneflugt fra den grønlandske hovedstad, Nuuk.

- Specialet klargjorde, at der findes så mange flere aspekter af denne samfundsmæssige udfordring, som specialets mindre størrelse ikke kunne udfolde yderligere, men som er yderst vigtige at få belyst, forklarer Verena Huppert.

Ph.d-opgaven får titlen “The skills gap in Greenland. An investigation of solutions and possible obstacles in addressing the challenge.”

Som en del af det 3-årige forskningsprojekt bosætter Verena Huppert sig fra sommeren 2017 i Nuuk.

- Det er min overbevisning, at hvis man skal forske i grønlandske sammenhænge, bliver man også nødt til at være til stede – det er nødvendigt for at generere valide og konkrete forskningsresultater, som kan bruges i daglig praksis – det var også min erfaring fra mit speciale, hvor jeg både havde bosat mig i Grønland og Canada i en længere periode, for at forstå de lokale sammenhænge.

Verena Huppert giver gerne yderligere oplysning om sit projekt. Hun kan kontaktes på vh@arctic-consensus.com.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar