15. november 2016

Sådan gør Royal Greenland

Kompetencer og arbejdsmarked til gavn for rekruttering og fremtidens arbejdsmarked 

Direktør Jens K. Lyberth fortæller om
Royal Greenlands rekrutteringsarbejde.
For nylig annoncerede Royal Greenland, at man er begyndt at rekruttere medarbejdere i Kina til den grønlandske fiskeindustri.

Det er blot et af flere tiltag, som den store grønlandske virksomhed har gjort for at sikre produktionen. Blandt andet har man også trukket på bistand fra konsulentvirksomheden Antropologerne, som har gennemført en interviewrække for at komme tættere på en forståelse af, hvad der er vigtigt for nuværende medarbejderne. Samtidig udarbejder Grønlands Statistik kvantitative analyser på grundlag af løndata fra Royal Greenland. Analyseresultaterne viser medarbejdernes køns- og aldersfordeling, lønforhold, arbejdstid over året, tilknytning til andre arbejdspladser samt modtagelse af arbejdsmarkedsydelser og andre offentlige ydelser.

På et møde torsdag i Arctic Business Network vil direktør Jens K. Lyberth fortælle mere om Royal Greenlands bestræbelser på at sikre et kompetent rekrutteringsgrundlag til hele koncernens mange arbejdsfunktioner.

Efter Jens K. Lyberths oplæg vil der være paneldebat med  deltagere fra blandt andet Marcod, AAU og Arctic Education Network.

Mødet finder sted i Aalborg i Arktisk Hus torsdag kl. 15-17 med mulighed for efterfølgende spisning. Desuden er der mulighed for udenbys deltagere at følge mødet via Arctic Business Networks konferencesystem, ligesom medlemmerne i Nuuk inviteres til at følge mødet kl. 11-13 hos Rambøll Grønland. Tilmelding hertil skal ske til sekretariatet.

Læs mere om ABN-mødet her.

Læs mere om Royal Greenlands rekrutteringsarbejde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar