10. november 2016

Havneudvidelse på Svalbard

Ny havn skal styrke turismen og fiskeriet

Sådan forestiller man sig, at en ny kaj til krydstogtsskibe
 i Longyearbyen kan tage sig ud. Foto: Kystverket
Infrastrukturen er til debat mange steder i Arktis - og mange steder drømmer man om nye lufthavne og skibshavne.

Senest er turen kommet til Longyearbyen på Svalbard. Her har det norske kysdirektorat, Kystverket, efter bestilling fra Samferdselsdepartementet lavet en analyse, der slår fast, at det vil give en samfundsmæssig gevinst at udvide den lille havn i Longyearbyen.


Svalbard har været hårdt ramt på grund af faldende kulpriser, som er gået ud over minerne på øerne, men til gengæld har man noteret øget forsknings- og turistaktivitet - og havnen i Longyearbyen har betydelige kapacitetsproblemer i sommermånederne.

Der foregår en intens debat af, hvad Svalbard skal leve af i fremtiden. I den forbindelse anbefaler Kystverket, at havnen udvides med en flydekaj og desuden etablering af en egentlig fiskerihavn. Tidligere har der ikke været fiskeri i området, men i forbindelse med reduktionen af kulproduktionen er fiskeri blevet tilladt i farvandet omkring Svalbard.

I Nuuk i Grønland er man i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en  havneudvidelse, der vil få stor betydning for den grønlandske vareforsyning og turisterhvervet.

Læs rapporten om ny havn på Svalbard.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar