4. november 2016

Regeringen vil på verdenskortet

Ny strategi skal styrke den arktiske forskning i Danmark

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.
- Danmark skal på verdenskortet som en af verdens førende arktiske uddannelses- og forskningsnationer. Sammen med Grønland og Færøerne har vi en stærk interesse i at være med til at styrke en bæredygtig udvikling i Arktis. Det, der sker i Arktis, påvirker hele verden, eksempelvis i form af klimaforandringer. Mere viden om Arktis og veluddannede unge mennesker i Arktis er på den måde centralt for Danmark.

Det mener uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs, der tirsdag fremlagde regeringens strategi for arktisk forskning.

Strategien er blandt andet bygget op på baggrund af dialogmøder med relevante interessenter og indeholder en lang række initiativer. Eksempelvis skal der i samarbejde med Grønlands Selvstyre ses på, om der er potentiale for at etablere en international forskningshub i Grønland, som vil kunne styrke forskningsmiljøerne i Arktis.

Et andet initiativ handler om at sætte et pilotforsøg i gang, som skal ruste grønlandske studerende til at starte på en uddannelse i Danmark. Initiativet skal imødekomme de udfordringer, som mange grønlandske studerende har i forbindelse med studiestart i Danmark, for eksempel omkring sprog, bolig og kulturforståelse, og dermed forbedre mulighederne for at gennemføre en uddannelse i Danmark.

Strategien  er en del af udmøntningen af Kongerigets Strategi for Arktisk 2011-2020. Det er dermed ikke en strategi for hele rigsfællesskabet, da forskning, uddannelse og innovation er overtaget af Grønland og Færøerne.

Den nye strategi blev præsenteret på årets polarforskningskonference, der foregik på DTU.

- Vi er glade for det ekstra fokus på Arktis, som den nye strategi giver. Det understøtter de mange aktiviteter, DTU har på det arktiske område og kan bringe vores forskning, uddannelse og udvikling af nye teknologier videre, så de i endnu større udstrækning kan være til nytte for samfundet, sagde Niels Andersen, leder af DTU’s arktiske center, Polar DTU.

Strategi for forskningog uddannelsevedrørende Arktis kan læses her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar