30. november 2016

Genbrug af paller

Cirkulær økonomi er også CSR

Også Arctic Business Network fokuserer på den
cirkulære økonomi. Tidligere på året fortalte Per Kaldvig
fra GEUS om den cirkulære økonomi på et medlemsmøde,
og Arctic Business Network har nedsat en fokusgruppe
for affald og genanvendelse.
Transportpaller er en stor ressource. Det mener direktør Hans Gerstrøm fra flytte- og speditionsvirksomheden Usisaat i Nuuk.

- Træpallerne kan knuses og findeles til træflis, som vi bruger til vores stokerfyr, der kan opvarme flere af virksomhedens store haller og på den måde sparer vi penge til olie, samtidig med at det er bedre for miljøet, forklarede Hans Gerstrøm, da han i sidste uge deltog i CSR Greenlands årlige konference, der denne gang havde fokus på miljø og cirkulær økonomi.

Gerstrøms ideer er et eksempel på den cirkulære økonomiske tankegang, der breder sig mange steder i verden. Hvor produktionsvirksomhederne hidtil har tænkt mest i en lineær økonomi, hvor man starter med et råstof, der forarbejdes, bruges og bortskaffes, så kommer der nu stadigt mere opmærksomhed på, at de enkelte dele af et produkt kan genbruges i andre sammenhænge og at affald kan være af værdi.

CSR Greenland havde inviteret to udenlandske talere til konferencen. En af dem var Stephanie Hubold, der arbejder for den internationale Ellen MacArthur Foundation. Den har til formål at udbrede kendskabet til og påvirke udviklingen hen imod en mere cirkulær økonomi hos såvel offentlige myndigheder og instanser, og private virksomheder.

- Hvis vi fortsætter som hidtil med at producere nyt,  tømmer vi verdens lagre af råstoffer og råvarer, og da det samtidig er god økonomi i at genbruge såvel biologisk som teknologisk, så er det den rigtige vej at gå, var budskabet fra Stephanie Hubold.

Konferencens anden udenlandske taler, Sofia Ritzén, der er professor på Royal Institute of Technology i Stockholm og forsker i blandt andet innovation og produkt-design. Hun ser en tendens til, at bæredygtighed i stigende omfang opfattes som en forretningsmulighed mere end en hæmsko for virksomhederne.

- Drivkrafterne er blandt andet, at virksomhederne ønsker at blive opfattet som ansvarlige, der er flere regler og mere lovgivning, kunderne efterspørger det, og råvarer bliver dyrere. Alt dette er tilsammen med til at drive en mere bæredygtig udvikling frem. Der er fokus på at mindske den negative miljøpåvirkning, og eksempler på dette er fx e-bøger, car-pooling og salg af service i stedet for produkter, sagde Sofia Ritzén.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar