28. november 2016

Ønske om tæt samarbejde

Opbakning til nye grundlove

Den ny regering vil arbejde sammen med de
 grønlandske og færøske folketingsmedlemmer.
Vi prioriterer et tæt samarbejde i rigsfællesskabet om Arktis og om vores internationale arbejde i blandt andet Arktisk Råd, hedder det i det 86 sider og 22.356 ord lange grundlag for den nye danske regering bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Bagerst i det store dokument er der et kort afsnit om Rigsfællesskabet.

Regeringen slår fast, at et eventuelt spørgsmål om selvstændighed afgøres af det grønlandske og det færøske folk, men at man i øvrigt bakker op om landenes bestræbelser på at lave egne grundlove, så længe disse kan holdes inden for Rigsfællesskabets rammer.

Der lægges op til et tæt samarbejde med de grønlandske og de færøske folketingsmedlemmer:

- Vi ønsker et konstruktivt samarbejde med Færøerne og Grønland. Vi vil i forbindelse med større forligsforhandlinger i relevant omfang have særskilte drøftelser med medlemmer af Folketinget fra Færøerne og Grønland.

Regeringen vil i samarbejde med Færøerne og Grønland fortsætte arbejdet med at reducere grænsehindringer - og så vil man arbejde for, at de områder, som Danmark har ansvaret for, får samme standard som i Danmark - dog med forbehold for de særlige, lokale forhold.

Denny regering ønsker at få løst problemerne i forbindelse med Thule - både servicekontrakten og forureningen ved Camp Century:

- Vi anerkender den betydning, som Thulebasen har for Grønland, og vi vil sammen med Naalakkersuisut arbejde for en løsning af sagen om servicekontrakten. Der er taget initiativ til at afdække omfanget af forureningen fra Camp Century, herunder at udvide den eksisterende klimamonitering til området. Regeringen vil efterfølgende vurdere behovet for en miljøundersøgelse af mulig forurening dér, hedder det i regeringsgrundlaget, der også lover bedre forhold for grønlænderne i Danmark:

- Vi vil fortsætte arbejdet for at styrke inklusionen af grønlændere i Danmark, herunder forbedre forholdene for socialt udsatte grønlændere.

Læs regeringsgrundlaget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar