17. november 2016

God kartoffelhøst

Grønlandsk slagteri har oprettet kartoffelcentral

Grønlandske kartofler i Upernaviarsuk.
Grønland er et godt sted for kartoffelavl, viser erfaringerne fra de senere år, hvor klimaet er blevet mildere.

Den samlede grønlandske høst har i flere år ligget over 100 ton årligt og går primært til hjemmemarkedet, men der har også været interesse for kartoflerne i udlandet, hvor man betragter de grønlandske kartofler som "mad med en god historie" - og de indgår dermed i fortællingen om det nye nordiske køkken.

Successen har ført til, at slagteriet Neqi i Narsaq nu har oprettet en kartoffelcentral, som i år har modtaget 100 tons primært fra Eqaluit Ilua samt Kangerluluk.

- NEQI A/S har sammen med landmændene deltaget aktivt i opdyrkning af kartofler i form af indkøb af diverse maskiner samt herudover taget initiativ til at oprette en kartoffelcentral, så opbevaringen af kartoflerne ved indhandlingen sker på den mest forsvarlige måde. NEQI A/S forventer at kunne forsyne butikker med kartofler indtil foråret. Kartoflerne er ikke sprøjtet med gift under dyrkning, sådan som man gør med udenlandske kartofler, fortæller direktør Per Jensen fra Neqi.

For det sydgrønlandske slagteri kommer kartoflerne som et godt supplement til lammeslagtningen, der de seneste år har udvist en faldende tendens. Der er i år slagtet 17.458 lam mod 18.425 året før. 2016 lammene var dog større, så den samlede kødmængde er i år på 278 tons mod 246 tons, forklarer direktøren, der mener, at bunden er nået.

- Det var forventeligt, at der i år ville blive indhandlet færre lam og får i forhold til foregående år. Det er imidlertid glædeligt, at der er sket en opbremsning i det store fald, som vi oplevede fra 2014 til 2015. Vi forventer, at der for slagtningen i 2017 vil ske en stigning i forhold til tallene for 2016.

Forsøgvis har NEQI A/S indhandlet moskusokser fra Arsuk Fjorden. Trods udfordringer med vejr under forsøgsperioden er NEQI A/S meget tilfredse med resultatet ligesom det også er slagteriets indtryk, at deltagerne fra Arsuk også har været tilfredse med forsøget. Til næste år er det planen at NEQI A/S vil gentage forsøget, hvor målet er at udnytte kødet fra mokusokserne så meget som overhovedet muligt. Produktionen blev på i alt 57 moskusokser.

Slagteriet i Narsaq har i 2016 desuden slagtet 73 rensdyr og 23 styk kvæg.

Arctic Business Network har en fokusgruppe, der arbejder med mulighederne i den grønlandske fødevareproduktion. Fokusgruppen planlægger at holde et større seminar om emnet i slutningen af marts.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar