11. december 2015

Vedvarende bygdeenergi

Igaliku bliver grøn forsøgsbygd

Der er grønt i Igaliku - og nu gør
 Nukissiorfiit bygden endnu grønnere.
Det grønlandske forsyningsselskab, Nukissiorfiit, har besluttet at opføre et såkaldt pilotanlæg i Igaliku.

Anlægget skal teste, om en kombination af solpaneler, vindkraft, en batteribank og en dieselgenerator kan fungere tilfredsstillende i en grønlandsk sammenhæng og sikre en stabil og økonomisk attraktiv elforsyning i bygde-Grønland.

Planen er, at Igaliku om sommeren hovedsagelig skal forsynes med el fra solpaneler og vindkraft. Sol og vindkraft er ikke stabile, så en batteribank skal sikre en jævn forsyning over døgnet. Den eksisterende dieselgenerator vil samtidig fungere som back-up til solen og vinden, men håbet er, at dieselgeneratoren vil stå stille i sommermånederne.

 I vinterperioden har solen ikke kraft nok, men vinden vil stadig kunne udnyttes, og sammen med dieselgeneratoren sikre Igalikus elforsyning. Batteribanken vil også sikre en optimal drift af dieselgeneratoren, således batterier oplades i løbet af dagen, hvorefter bygden forsynes fra batteribanken om natten. Det vil spare dieselolie, og samtidig forlænge levetiden for generatoranlægget.

 Projektet kommer i udbud i januar 2016 og ventes taget i brug i august 2016, så der kan høstes nogle erfaringer inden anlægssæsonen i 2017 planlægges. Igaliku er valgt på baggrund af terrænets beskaffenhed, antal soltimer og de gode adgangsforhold hele året.

Bliver projektet en succes, vil kombinationen af sol, vind, batteribank og dieselgenerator blive testet i andre bygder i 2017 og 2018, så Nukissiorfiit får et solidt beslutningsgrundlag for brugen af vedvarende energikilder i resten af landet.

Kombinationen af sol, vind og en batteribank i samspil med en konventionel dieselgenerator ventes at kunne spare omkring 50 pct. af Igalikus nuværende dieselforbrug på omkring 55.000 importerede liter årligt, forlænge dieselgeneratorens levetid og skåner samtidig miljøet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar