14. december 2015

AAU samler den arktiske forskning

Nyt center skal gøre det nemmere at finde samarbejdspartnere

Aalborg Universitet samler den arktiske forskning i
 nyt center, fortæller dekan og professor Henrik Halkier.
AAU Arctic er titlen på et forskningscenter, som er ved at blive oprettet på Aalborg Universitet.
Her er det planen, at man vil samle al arktisk-relateret forskning på universitetet.

Det nye center skal fungere på tværs af universitets fakulteter, og det er med fuldt overlæg, fortæller professor Henrik Halkier, der er dekan på det humanistiske fakultet.

- De arktiske og grønlandske udfordringer er særdeles velegnet til forskningsprojekter på tværs af fakulteterne - og netop det tværfaglige aspekt er en vigtig del af Aalborg Universitets DNA, siger Halkier.

- Meget af den arktiske forskning har været knyttet til naturvidenskaberne i kraft af den særlige natur i Arktis, men det giver også stor mening at inddrage de samfundsvidenskabelige, humanistiske og lægevidenskabelige discipliner i mange sammenhænge.

- Ved at samle universitetets arktiske aktiviteter i et center, bliver det mere synligt. Det bliver nemmere for erhvervslivet at finde partnere til arktiske forskningsprojekter, mener Halkier.

Aalborg Universitet har i en årrække haft fokus på Arktis. Blandt andet har det juridiske fakultet et tæt samarbejde med Ilisimatussarfik om jurauddannelsen, og universitets medarbejdere har blandt andet forsket i den grønlandske turisme og borgerinddragelse i store projekter. I alt skønner Halkier, at det nye center vil omfatte 40 af universitets medarbejdere, men flere kan komme til.

AAU Arctic kommer også til at samarbejde med andre uddannelses- og forskningsinstitutioner.

- Vi skal være med, hvor de bedste kompetencer er - og det er ikke nødvendigvis på AAU, siger Henrik Halkier.

Der er endnu ikke sat dato på åbningen af AAU Arctic.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar