19. december 2015

Isen driller

Store forsyningsprobler på Vestkysten

Isbrydning i Sydgrønland. Foto: Forsvaret.dk
Samtidig med at danskerne godt kan opgive enhver drøm om en hvid jul, er det i øjeblikket koldere end i mange år ved Grønland.

Inde i de sydgrønlandske fjorde er isen nu så tyk, at forsvaret må hjælpe med isbrydning. De sydgrønlandske fåreholdere er i forvejen hårdt ramt af sommerens tørke, som gav et meget dårligt høslet - og nu er der problemer med at få tørkehjælpen i form af importeret foder frem til fåreholderstederne.

Skibene der skal stå for transporten kan ikke selv bryde isen, der nogle steder nærmer sig de 40 cm. Men det kan inspektionsfartøjet Knud Rasmussen, og derfor gennemførte skibet og besætningen på 19 mand og fire kadetter i midten af december en større isbrydningsoperation for at hjælpe selvstyret og fåreholderne.

Knud Rasmussen brød is for bygdeserviceskibet Adolf Jensen, som igen trak prammen Atitooq, der havde foderet om bord.

 -Sidst vi var inde i Tunugdliafikfjorden var isen omkring 35 cm tyk. Det er ikke noget problem for Knud Rasmussen, der kan bryde op til 80 cm tyk is. Men det gør det vanskeligt at manøvrere, og det gør det ekstra vanskeligt, når man også har to andre skibe med, som man også skal tage hensyn til, forklarer orlogskaptajn Lars Povl Jensen, der er chef på Knud Rasmussen.

Knud Rasmussens tur ind til fåreholderne i Tunugdliafikfjorden endte med at tage det meste af tre døgn. Det var det, der var sat af til opgaven. Men operationen blev noget mere omfattende og kompliceret, end Lars Povl Jensen havde regnet med. For undervejs på turen måtte Knud Rasmussen blandt andet tage begge de grønlandske skibe på slæb, slippe dem igen for selv at kunne klare isen og sætte leveringen af hø på pause, fordi et tredje skib havde behov for assistance.

-Det er sjældent, at det har et omfang, som her. Men det er en opgave, der ligger i den portefølje af opgaver, som Arktisk Kommando har, og når noget skal gøres, skal det gøres, siger Lars Povl Jensen.

Se video fra isbrydningsaktionen nedenfor.

Også i Nordgrønland driller isen. Royal Arctic Line har stoppet for sejlads i den nordlige del af Vestkysten på grund af tiltagende havis. Royal Arctic Line har besejlingspligten/ansvaret i Grønland, og derfor kan KNI A/S ikke gøre andet end at bruge de muligheder Royal Arctic Line sætter op til forsyning. Situationen tilspidses yderligere af at gods har hobet sig op gennem længere tid i Aasiaat, dels på grund af mange fuldbookede skibe ud af Aalborg og ophobning af gods i Aasiaat.

Det giver problemer for bygdeforsyningen, hvor flere af de nordgrønlandske bygder endnu ikke har fået deres vinterforsyninger.

- Situationen kan blive kritisk - og vi gør, hvad vi kan for afhjælpe problemerne, siger indkøbs- og marketingschef Kurt Lauritsen fra KNI.

- Vi forventer, at Royal Arctic Line gør hvad der er i deres magt og afsøger mulige alternativer, så vi kan få varerne ud til bestemmelsesstedet.


Vinterforsyningen – forsyningen af varer til islægsområder - er bestilt til de skibe som i Royal Arctic Line A/S´ fartplan er angivet som ”sikre” skibe, og fordelt over flere anløb, afhængig af varens art og holdbarhed. Da fødevarer og friskvarer er de mest datofølsomme bestilles disse til levering med næstsidste og sidste skib.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar