17. juni 2014

Ny generalsekretær

I spidsen for de arktiske folk

Elle Merete Omma. Foto: Arctic Council
Elle Merete Omma er blevet udnævt til generalsekretær i Indigenous Peoples Secretariat med virkning fra den 1. september 2014.

Sekretariatet, der holder til på den Nordatlantiske Brygge i København, er en paraplyorganisation for de seks oprindelige folk, der har plads i Arktisk Råd - de såkaldte permanente deltagere. Sekretaritets drift støttes blandt andet af den danske regering.

Det er et af særkenderne ved Arktisk Råd, at foruden de otte medlemslande deltager også på lige fod seks organisationer, som repræsenterer de arktisk folk, i arbejdet og beslutningerne. Da alle beslutninger i Arktisk Råd skal tages i enighed, giver det derfor de oprindelige folk en reel indflydelse, som ikke ses magen til i andre internationale fora.

De seks organisationer er ICC, Inuit Circumpolar Council, der repræsenterer inuitter i blandt Grønland, Alaska og Canada, Samerådet, der repræsenterer de fennoskandinaviske samer, Raipon, der er en sammenslutning af oprindelige folk og rensdyrholdere i det nordlige Rusland, samt de tre nordamerikanske organisationer Aleut International Association, Gwich'in Council International og Arctic Atabaskan Council.

Elle Merete Omma er af samisk oprindelse og er opvokset i det nordlige Sverige og Norge. Hun er uddannet jurist fra Oslo Universitet og har desuden en bachelorgrad i politisk videnskab blandt andet på baggrund af studier i New Zealand. Hun kommer fra en stilling som seniorrådgiver i samiske spørgsmål i det norske indenrigs- og moderniseringsministerium.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar