18. juni 2014

Mørke skyer over Grønlands økonomi

Fortsat afhængighed af bloktilskuddet

Nationalbanken ser makrelfiskeriet som et
 enkelt lyspunkt i en ellers udfordret grønlandsk
økonomi. Foto: Danmarks Nationalbank
Grønland står over for store økonomiske udfordringer.

Det er konklusionen i rapporten "Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi", som Nationalbanken udgav tirsdag i forbindelse med offentliggørelsen af bankens 2. kvartalsrapport.

- Grønland står over for betydelige økonomiske problemer. Aktiviteten er for nedadgående, efter nogle indikatorer at dømme endda ganske kraftigt, skriver Nationalbanken.

Fiskeriet er i krise, indtægterne fra især rejer er vigende, og byggeriet er dalende efter en årrække med høj aktivitet. Desuden er mineralefterforskningen også faldende, ligesom der ikke er kommet gang i forventede projekter.

Uviklingen betyder, at arbejdsløsheden er stigende, selv om folketallet er faldende, da fraflytningen er større end fødselsoverskuddet, noterer Nationalbanken.

På positivsiden noterer man, at landskassen har haft overskud de seneste to år - og at det offentliges gæld er beskeden.

Rapporten ser ikke mange muligheder inden for minedrift og råstoffer. Omkostningerne ved mineral- og råstofudvindingen i Grønland er betydelige og kan ikke i øjeblikket konkurrere på verdensmarkedet. Det største lyspunkt er nok den klimatisk betingede stigning i makrelfiskeriet, som er en mulighed for et fiskeri, der hidtil har været afhængig af de internationale priser på skaldyr.

Nationalbanken erklærer sig enig i mange af synspunkterne i rapporten "Til gavn for Grønland", der udkom i februar - og man forventer således ikke, at råstofferne udgør et realistisk alternativ til bloktilskuddet fra den danske stat mange år frem.

Nationalbankens Grønlands-rapport kan læses i sin helhed her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar