27. maj 2014

Ros til Arctic Education Network

Frafaldet blandt grønlandske studerende kan mindskes

Den danske studiementalitet og diskussionsmiljøet
kommer som en overraskelse for de grønlandske
studerende, mener Line Langholm Larsen.
- Seashow er et godt initiativ, der er med til at give grønlandske uddannelsessøgende et realistisk billede af tilværelsen som studerende i Danmark.

Der var ros til Arctic Education Network, da netværket mandag havde inviteret cand. pæd. soc. Line Langholm Larsen til at fortælle om sit speciale, der er en analyse af frafaldet blandt grønlandske studerende. Mødet foregik i aulaen på Det Grønlandske Hus i Aalborg.

Trods roserne var der også forslag til forbedringer.

- De grønlandske unge er ofte lidt tilbageholdende og generte, så det vil være godt, hvis der bliver bedre muligheder for individuelle samtaler på Seashow, foreslog Line Langholt Larsen.

I sit speciale fra Århus Universitet undersøger Line Langholm Larsen årsagerne til, at mange grønlandske studerende falder fra under uddannelse i Danmark - og hun har mange gode bud på, hvordan man hjælpe de studerende godt på vej i studierne.

Specielt studiekulturen og sproget kan volde problemer. De grønlandske elever har det svært med med en kultur, hvor man gør opmærksom på sig selv hele tiden - og selv om de grønlandske elever er dansktalende, så volder de mange fremmedord og sproget alligevel problemer. Line Langholm Larsen havde også drøje hug til den gymnasiale uddannelse i Grønland, som ikke ruster studenterne godt nok til en universitetsuddannelse.

Line Larsen foreslår i øvrigt, at man bruger de grønlandske studerende i Danmark aktivt i studievejledningen - blandt andet som mentorer for nye studerende.

- Det vil også være en god ide, når de studerende er på ferie i Grønland, at de besøger de lokale skoler og fortæller om livet som studerende i Danmark, foreslår Line Langholm Larsen.

Netværksmødet havde samlet en lille snes deltagere - og den efterfølgende diskussion viste, at repræsentanterne for de nordjyske uddannelsesinstitutioner var enig med Line Langholm Larsens konklusioner og anvisninger.

Arctic Education Network er i øvrigt i gang med planlægningen af det kommende Seashow, der skal finde sted i 2015.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar