22. maj 2014

IMO godkender polarkode

Nye regler for sejlads i polarområder

Den ny polarkode skærper kravene
til sejlads i arktiske farvand.
FN’s internationale søfartsorganisation (IMO) har netop godkendt globale bindende regler, der skal styrke sikkerheden ved sejlads i polarområder. Det betyder nye krav blandt andet til passagerskibe.

Efter flere års intense forhandlinger godkendte IMO’s søsikkerhedskomité (MSC) tirsdag et nyt regelsæt for sejlads i arktisk farvand. Hermed har IMO i dag taget et afgørende skridt til at gøre den såkaldte polarkode internationalt bindende.

Polarkoden omfatter hele paletten af sejlads i polarområder – lige fra konstruktion af skibe, uddannelse af besætning, navigation til bedre koordination af eftersøgning og redning. Polarkoden vil gælde for passagerskibe samt lastskibe med en bruttotonnage over 500.

- Danmark var med til at sætte polarkoden på dagsordenen i IMO. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi med polarkoden nu styrker sikkerheden for skibe, der sejler i Arktis og Antarktis. Danmark har især arbejdet for at styrke sikkerheden for krydstogtskibe, som sejler i grønlandske farvande. De nye internationale regler fastlægger en række vigtige forholdsregler ved sejlads i isfyldte farvande, blandt andet. krav til redningsudstyr og uddannelse af besætningen. Det er helt i tråd med de nationale regler for krydstogtskibe ved Grønland, som Søfartsstyrelsen arbejder på, siger Francis Zachariae, vicedirektør i Søfartsstyrelsen.

IMO’s søsikkerhedskomité forventer at vedtage de nye regler i efteråret 2014. Også IMO’s miljøkomité (MEPC) vil vedtage de miljømæssige regler ved sejlads i polarområder i efteråret 2014.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar