15. maj 2014

Ønske om større forståelse

Samarbejde mellem det offentlige og det private

Thorkild Lauridsen fortalte om offentlige
 og private partnerskaber.
Nye finansieringsformer var på dagsordenen, da Sermersooq Business Council og Grønlands Arbejdsgiverforening, Sulisitsisut, 5. maj holdt en konference om OPP - Offentlige og Private Partnerskaber.

Baggrunden er det massive behov for store investeringer i Grønland, som tvinger både den offentlige sektor og erhvervslivet til at tænke i nye baner.

Konferencens omdrejningspunkt var advokatfirmaet Rønne og Lundgrens erfaringer inden for OPP. Blandt oplægsholderne var også direktør Thorkild Lauridsen fra Arctic Consensus i Aalborg.

Arctic Consensus satser på at opbygge et arktisk videnshus i den nordjyske havneby - og med det udgangspunkt havde Lauridsen fokus på, at vækst i Grønland kræver et tæt samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

 - Hvis det offentlige og private åbner mere op for innovativt samarbejde, vil vi kunne bane vejen for at tiltrække investorer med mere strategisk investeringsvillig kapital. Derved kan vi opbygge nye muligheder for investering, som ikke har kortsigtet overskud som eneste succeskriterium.

Thorkild Lauridsen er dog også opmærksom på, at et sådant samarbejde kræver, at det offentlige og private udvikler en større forståelse for hinandens behov og formål. Han glæder sig over, at de omkring 60 aktive deltagere i konferencen repræsenterede både virksomheder, grønlandske kommuner og det grønlandske embedsværk.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar