13. maj 2014

Den færøske opskrift

Færøerne satser på fordele gennem vidensdeling

Marita Rasmussen: - Den færøske oliebranche
 beskæftiger 1.000 mennesker og skaber
værdier for en milliard kroner.
Færøerne har de seneste år haft succes med at satse på olieefterforskningen. Selv om der endnu ikke er hentet så meget som en dråbe olie op af den færøske undergrund, beskæftiger olien i dag 1.000 færinger, hvilket svarer til fem procent af arbejdsstyrken.

Det fortalte Marita Rasmussen fra den færøske arbejdsgiverforening på fredagens grønlandske erhvervskonference på Christiansborg. Færøerne og Grønland er sammenlignelige både hvad angår folketal og erhverv - og Marita Rasmussen var derfor inviteret med for at fortælle om udviklingen på Atlantøerne.

Selv om der ikke udvindes olie ved Færøerne,
 tjener færingerne godt på olieeventyret.
Hun kunne fortælle, at man især har oplevet en stor vækst inden for fiskeopdræt og altså olieefterforskningen. Begge brancher er udviklet gennem samarbejde med udenlandske virksomheder - og man har haft en stor vilje til vidensdeling. Det er nu kommet så vidt, at udlandet tager til Færøerne for at lære om fiskeopdræt.

Marita Rasmussen pegede på, at Færøerne har haft et gunstigt udgangspunkt for udviklingen:

- Vi har et højt uddannelseniveau og en rimelig veluddannet arbejdskraft. Vi har gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk. Færøerne er en søfolk, og den færøske arbejdskraft er traditionelt temmelig mobil - og vi har en lang tradition for at arbejde i nabolande som Danmark, Norge og Grønland.

Da olieefterforskningen ved Færøerne begyndte for en halv snes år siden, satsede man stærkt på, at der skulle være færinger med - og selv om der endnu ikke bliver udvundet olie i området, kan færingerne tilbyde arbejdskraft som ingeniører og maskinmestre. Også inden for håndværk, ledelse og administration har man veluddannet arbejdskraft til olieindustrien.

Færøerne har flere store virksomheder i branchen. De arbejder internationalt både hvad angår teknologi, viden og kapital.

I følge Marita Rasmussen er den færøske opskrift simpel:

- Gå sammen med de udenlandske virksomheder, sørg for at blive underleverandører og så er det ellers med at se og lære. Vidensdeling har løbende udviklet de færøske virksomheder, så de kan påtage sig større og større og større arbejder.

Virksomhederne i den færøske olieindustri bidrager i dag med cirka en milliard kroner til den færøske økonomi.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar