9. april 2019

Sikker flyvning i Nordatlanten

Effektiv trafikafvikling

Nyt Satellitsystem giver mere sikker flyvning i Nordatlanten. Foto: Airion
Flytrafikken over den nordlige del af Atlanterhavet kan nu overvåges i realtid i korridoren mellem Storbritannien og Canada. Dermed kan flyvelederne for første gang følge flyenes præcise bevægelser i en del af de store områder der hidtil har været uden for overvågningssystemernes rækkevidde. Det nye system, der hedder Aireon,  giver både mere effektiv trafikafvikling og større flyvesikkerhed, meddeler det danske selskab, Naviair, der står for flyveledelsen i Danmark og Grønland.
Naviair betegner det nye system som det største fremskridt, siden radaren blev indført.

Det nye system, der er baseret på 66 satellitter i kredsløb omkring jorden, dækker 100 procent af jordens overflade, mens de hidtidige jordbaserede systemer kun dækker omkring 30 procent. For de store øde egne på jorden betyder det, at flyvelederne nu kan se flyene på deres radarskærme i realtid. Hidtil har de været afhængige af periodiske indberetninger over radioen fra piloterne og derfor har informationerne om flyenes placering kun været baseret på estimater.

For de områder over Nordatlanten som nu overvåges via Aireon-systemet, betyder de nye data både øget effektivitet og sikkerhed. Som følge af de nøjagtige data er usikkerheden omkring flyenes position i forhold til hinanden nu elimineret og minimumsafstandene mellem flyene kan derfor reduceres fra hidtil 40 sømil og helt ned til blot 14 sømil. Det betyder, at der bliver plads til flere fly i de bedste jetstrømme og at den gennemsnitlige flyvetid derfor kan reduceres.

Det danske luftrum er allerede fuldt overvågningsdækket af jordbaserede radarsystemer og derfor ser Naviair primært fordelen ved det nye system i Grønland, hvor store områder er uden overvågningsdækning. I det øvre luftrum over 19.500 fods højde vil Aireon nu blive indfaset i Grønland via blandt andet NAV CANADA. Her afvikles langt de fleste flyvninger i dag. I det nedre luftrum er det ambitionen i første omgang at anvende Aireon-signalerne til eftersøgnings- og redningsopgaver. På lidt længere sigt kan det også blive aktuelt at anvende signalerne til trafikafviklingen internt i Grønland.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar