20. marts 2019

Kina som global stormagt

Trusler og muligheder

Kina er på vej til at blive en arktisk stormagt.
Det grønlandske erhvervsliv kan nu høre mere om Kinas rolle i fremtiden. Det sker på et gå-hjem-møde 21. marts i Nuuk, som foregår hos Grønlands Erhverv.

Oplægsholder er sikkerhedspolitisk rådgiver i PET i Grønland, Lena Aviaaja Rosing, der vil fortælle om de trusler og muligheder, Grønland står over for i sit engagement med Kina, hvis population og økonomi er henholdsvis 25.000 og 5.000 gange større end Grønlands. Rosing vil blandt andet fortælle om Kinas globale ambitioner, særligt i Arktis og Grønland, samt hvordan Kina anvender politiske, økonomiske, militære og kulturelle virkemidler til at fremme sin agenda.

Lena Aviaaja Rosing siger i invitationen, at hun vil øge opmærksomheden på de udfordringer, der udspringer af kinesiske investeringer, cyberspionage, industrispionage, illegitim tilegnelse af intellektuel ejendom, holdningspåvirkning og Kinas ambitioner om en stærk arktisk tilstedeværelse.

Invitation til mødet kan ses på Grønlands Erhvervs hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar