29. september 2017

Jubilæum i Grønlands første advokatfirma

Rivende udvikling

Peter Schriver, advokat og partner, Nuna Advokater.
Den 1. oktober er det 50 år siden, at Grønlands første advokatfirma åbnede på Fjeldvej i Nuuk. I den anledning har vi fået advokat og partner Peter Schriver, Nuna Advokater, til at skrive et blogindlæg om, hvordan udviklingen på advokatområdet har været i Grønland, siden firmaet slog dørene op i 1967.

Af Peter Schriver

I de 50 år Nuna Advokater har eksisteret, har Grønland været inde i en rivende udvikling. Politisk er man gået fra at være en dansk koloni til et amt i 1953, fra amt til hjemmestyre i 1979, og derefter til det nuværende selvstyre i 2009.

I transformationen fra det traditionelle fisker-/fangersamfund, der var styret af kolonimagten, til det moderne industrisamfund med rettigheder og pligter for borgere og virksomheder; fra et erhvervsliv, der i starten stort set udelukkende var baseret på stats-/hjemmestyreejede organisationer og virksomheder til et diversificeret privat erhvervsliv, opstod et behov for juridisk bistand.

Som anført af en af kontorets grundlæggere, Landsretssagfører Per Rønnow Kønig, kunne man ikke længere nøjes med juridisk bistand fra de statsansatte jurister, som var de eneste jurister i landet, og som var med til at træffe de afgørelser, man opponerede imod, og hvoraf nogle i øvrigt tillige havde en pæn ”nebengeschäft” ved at yde sådan bistand ved siden af deres hverv i Landshøvdingeembedet eller andre steder i administrationen.

Det var dette åbenbare behov for advokatrepræsentation, som var baggrunden for at Landsretssagfører Per Rønnow Kønig, sammen med sine partnere, advokaterne Arne Homann og Ib Nitschke, i midten af 60’erne besluttede at etablere et advokatkontor i Nuuk.

Kontoret åbnede på Fjeldvej den 1. oktober 1967, og kontoret kan i dag – efter flere forandringer og sammenlægninger - således fejre 50 års jubilæum. Siden da er flere kontorer åbnet i Nuuk, og der er nu en god og sund kollegial konkurrence på markedet for advokatbistand i Grønland.

Samtidig er erhvervslivet i Grønland på det nærmeste eksploderet. Mange af de allerstørste virksomheder er fortsat (delvist) selvstyre-ejede, men der er også rigtigt mange både store og små private virksomheder, små iværksættere og dertil kommer, at Grønland på mange måder er kommet på verdenskortet og er blevet interessant for store udenlandske virksomheder – ikke mindst inden for olie- og mineralsektoren, hvor der efterforskes og projekteres en lang række projekter.

Dette høje aktivitetsniveau kan vi som advokater naturligvis kun hilse velkomment. Ikke kun fordi det holder os i arbejde, men i høj grad også fordi det dokumenterer et driftigt samfund der udvikler sig hastigt med vækst og aktiviteter og engagement på alle niveauer.

I forbindelse med jubilæet holder Nuna Advokater en reception for kolleger, klienter, forretningsforbindelser og andre venner af huset den 6. oktober kl. 15 - 18 i firmaets lokaler Qullilerfik 2, 6. sal.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar